Michael-Dominique Magielse

Mijn (volledige) naam is Michael-Dominique Magielse o.p. en ik ben predikbroeder (lid van de Orde der Predikers) de officiële naam van de dominicanen, een religieuze orde in de katholieke kerk die 800 jaar geleden is opgericht. Ik ben in 2015 ingetreden en daarvoor heb ik jaren als journalist bij de radio en TV gewerkt, als nieuwslezer van de NOS-radio, voice-over van Zembla, en verslaggever, nieuwslezer en eindredacteur voor radio en TV-programma's bij RTV Utrecht.

Tot de zomer van 2018 woonde ik in het dominicanenklooster van Huissen, onder de rook van Arnhem. In die zomer ben ik met medebroeders te voet als een bedevaart naar Rotterdam vertrokken om ons daar te vestigen midden in het centrum van de stad.

Ik werk als parttime als AIO (onderzoeker) aan de theologische faculteit van Tilburg University waar ik onderzoek doe naar de relatie tussen digital culture en liturgie, hoe de kerk viert. In november vorig jaar (2019) ben ik diaken gewijd, en ik hoop komende zomer de priesterwijding te ontvangen.