Marianne Schulte Kemna

Als Rooms Katholiek geestelijk verzorgster werk ik sinds 10 jaar in een Penitentiaire Inrichting. Daar heb ik voornamelijk met vrouwelijke justitiabelen te maken.

Persoonlijke gesprekken, groepsactiviteiten en kerkdiensten zijn mijn voornaamste taken. Voor de kerkdiensten kom ik ook in de aangrenzende mannengevangenis. In de inrichting deel ik het ‘gv werk’ met collega’s van 6 andere denominaties, d.w.z. godsdiensten en levensbeschouwingen.

Tegelijkertijd ervaar ik alle medewerkers van de inrichting als collega’s. Als het goed is dragen allen er toe bij dat ingeslotenen de detentieperiode zo humaan mogelijk kunnen doorstaan…

In mijn privéleven ben ik al 28 jaar getrouwd. Wij hebben geen kinderen. Maar sinds iets meer dan een jaar wonen wij in een ecologisch meer-generatie woonproject, met mensen, in de leeftijd van 0 tot 87 jaar. Het leven daar is net zo afwisselend, uitdagend en boeiend als mijn leven op de werkvloer.