Jolanda Fennema-Strijk

(46 jaar) getrouwd met Robert Paul Fennema en moeder van 3 kinderen. Ik werk als korpsofficier van het Leger des Heils in korps Valleistreek. Dat wil zeggen dat ik samen met mijn verantwoordelijk ben voor het kerkelijke werk van het Leger des Heils in de omgeving Ede, Wageningen en Veenendaal.

Mijn werk bestaat uit voorgaan in diensten, pastoraal werk en sociaal maatschappelijke activiteiten. In Ede, Wageningen, Veenendaal, Lunteren, Bennekom en omgeving. Hobby’s: Zumba dansen, handwerken, vernieuwende activiteiten ontplooien te te maken hebben met geloof en maatschappij, cabaret.

www.legerdesheils/korpsvalleistreek.nl, Facebook: Leger des Heils korps Valleistreek.