Holkje van der Veer

Holkje van der Veer (1960) is dominicanes. Zij studeerde cultureel werk, agogisch kerkelijk werk en HBO pastoraat in Kampen en Zwolle. Daarna studeerde zij theologie aan de KTU in Utrecht. In 1986 ging zij wonen in de dominicaanse gemeenschap in Zwolle. Daar leerde zij de katholieke kerk kennen en ze besloot om katholiek en dominicanes te worden. Sinds 2010 woont zij in Nijmegen waar ze in 2020 in het bestuur van haar congregatie werd gekozen.

Holkje is auteur van verschillende boeken over christelijke spiritualiteit waarvan Veerkracht, spiritueel leven met een bijzonder lichaam het bekendst is. Verder is zij redacteur van het maandblad Open Deur en schrijft zij columns in verschillende tijdschriften op het gebied van christelijke spiritualiteit.

Tot slot bekleedt ze verschillende beleidsfuncties. Zij heeft zitting in de Adviesraad Dienst Levensbeschouwing en Pastoraat van het Radboudziekenhuis en zij is bestuurslid van het Netwerk Katholieke Vrouwen. In het dominicanenklooster in Huissen verzorgt zij, als lid van het voorgangersteam, regelmatig de overweging in de zondagse liturgie.

Meer informatie over Holkje is te vinden op holkje.nl.