Dorien van Bosheide

Nadat ik lange tijd in het bedrijfsmanagement werkzaam ben geweest heb ik de overstap gemaakt naar Theologie. Een lange weg waarbij werk en studie gecombineerd moest worden. Sinds 2003 werk ik als Protestants geestelijk verzorger/ predikant in een Penitentiaire Inrichting en mag daar de gemeente van Christus voorgaan. Vele ontmoetingen vinden plaats tijdens de gespreksgroepen, kerkdiensten, individuele gesprekken en met collega’s op de diverse afdelingen.

In de ontmoetingen met medemensen heb ik vaker dan ik had durven hopen en verwachten stralen van het Licht van God door en over alles heen voelen vallen. Die stralen die vreugde geven, verdriet tevoorschijn roept en lichter kan maken, hoop oproept en de moed geeft om houvast te zoeken, tegen alle stromen in. Die stralen wil ik graag met u delen. Fijn om elkaar op zondagmorgen te ontmoeten.