BuitenGewoon - Vissen op de rivier
Terugkijken

BuitenGewoon - Vissen op de rivier

Vissen op de rivier 26 september 2020 17:20 - 17:45

Nog maar 100 jaar geleden was de Rijn rijk aan zalm en aan paling. Maar dat is verleden tijd. Door vervuiling van het water en de bouw van sluizen, stortte de visstand in onze rivieren volledig in. BuitenGewoon klom aan boord van een historisch vissersschip om te onderzoeken wat er nog rond zwemt in onze grote rivieren. Hoe kunnen we de vis weer laten zwemmen?

Rewilding Gelderland

Rewilding Gelderland

15 juli 17:15 - 17:45 Nergens is ons landschap zo veranderd als langs onze grote rivieren. Uiterwaarden werden robuuster en bestand tegen hoog water. Weilanden met Hollandse koeien maakten plaats voor ruige natuur met grote grazers. Dat noemen ze tegenwoordig Rewilding. De Kleine Willemswaard nabij het stadscentrum van Tiel is één van de laatste gebieden langs de rivier die is verwilderd.
Vragender Veen

Vragender Veen

8 juli 17:15 - 17:45 Ver in de Achterhoek vind je nog oude veengebieden. Het is natuur met een enorme soortenrijkdom die beschermd wordt door een eigen waterhuishouding zodat voedselrijk water uit de buurt niet het gebied in kan. BuitenGewoon gaat naar het Vragender Veen. Woest land waarin je zo maar kopje onder kan gaan in het zwarte water van het veen.
Rijnstrangen

Rijnstrangen

1 juli 17:15 - 17:45 Eeuwenlang maakten de Rijnstrangen bij Zevenaar deel uit van de rivier de Rijn. Door hoog en laag water ontstond hier één van de grootste rietmoerassen van oost Nederland. Toen 60 jaar geleden de Rijnstrangen van de rivier werden afgekoppeld ging het mis. Het riet kwijnde weg en typische soorten als de grote karekiet, zwarte stern en de roerdomp verdwenen. Nu wordt er hard gewerkt om het oude rietmoeras in volle glorie te herstellen.
Hoge Veluwe

Hoge Veluwe

24 juni 17:15 - 17:45 In het Park De Hoge Veluwe wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de bosbodem. Dit is nodig want de bodem wordt, ook door stikstof, steeds zuurder. Eén van de methoden lijkt op transplantatie: het inbrengen van gezonde bosbodem en organismen op plaatsen waar het niet goed gaat. Een belangrijk experiment waarbij nachtvlinders een sleutelrol spelen.