Kunst van God? - Wiebe van Dingen
Terugkijken

Kunst van God? - Wiebe van Dingen

Wiebe van Dingen 25 december 2016 12:00 - 12:30

Kind aan huis bij klompenmakers, smeden, slagers, botenbouwers, edelsmeden, glasblazers en last but not least bij houtbewerkers. Geboeid door het ambacht en blijvend op zoek naar vakmanschap. Hij ontwerpt in hout, glas en diverse metalen; creëert verrassende nieuwe dingen ‘out of the box’. Is gefocust op zijn specifieke materiaal dat zich in zijn denken en wandelen vaak openbaart onder de prachtige benaming: ‘waardeloos’. Steeds sterker komt een bijzondere trek naar boven, een voorliefde voor die materialen en die mensen, die door anderen worden ‘afgedankt’ en niet meer meetellen. Geraakt door de God, die de gans Andere is, wordt die voorliefde omgezet in prachtige kunstwerken.

Jackie Howard

Jackie Howard

18 december 2016 12:00 - 12:30 Het werk van Jackie raakt mensen op vaak verrassende wijze: door haar kleuren! Zinderend kleurgebruik is dan ook vaak het vertrekpunt in haar werk. Door stoffen als tule en organza te combineren met acrylverf, papier, vezels en vrij borduren, ontstaan lagen met een rijke, organische structuur. Vanuit een sterk ontwikkeld gevoel voor nuances, laat zij het materiaal haar werk doen. Voortdurend experimenteren en het omhelzen van nieuwe materialen en technieken, vormen daarbij een uitdaging. Een terugkerend thema is de ontluikende spiraal, verwijzend naar de Bron van alle leven. Jackie heeft haar atelier in Putten en is gefascineerd door de Joodse cultuur, de psalmen en profeten van Israël. Met de schepping zijn het voor haar onuitputtelijke inspiratiebronnen.
Mirjam Beuker

Mirjam Beuker

11 december 2016 12:00 - 12:30 De keramische en bronzen beelden van Mirjam Beuker (- van Dijk, 1952) kenmerken zich door verstilling en emotie. Deze thema’s zijn terug te vinden in vrijwel ieder werk van haar hand. De werken komen tot leven doordat ze het karakter van de gebruikte materialen, zoals bijvoorbeeld klei of was, laat terugkomen in de gegoten bronsvorm. Hierdoor ontstaat een bepaald spanningsveld tussen levendige materialen en de verstilde emotie van het beeld zelf, wat ieder stuk uniek maakt. De laatste jaren zijn een aantal beelden ontstaan op het raakvlak van kunst en spiritualiteit. Vanuit een joods/christelijke traditie een ontmoeting van hedendaagse kunst met hedendaags geloof.
Maron Hilverda

Maron Hilverda

4 december 2016 12:00 - 12:30 Maron Hilverda laat in haar werk zien hoe haar ontwikkeling in de afgelopen 25 jaar is verlopen: van vooral eendimensionaal, realistisch werk naar een realistische droomwereld waar visioen en werkelijkheid elkaar raken. Soms bijna mystieke taferelen vol tegenstrijdige lagen waar je als kijker voelt dat deze kunstenaar diepere snaren raakt. Wie lef heeft en de frustratie of de zoete pijn van eigen onvervuld verlangen in de ogen durft te zien, herkent zich vaak in haar werk. Immers is haar werk maar voor 50% af als het haar atelier verlaat. De andere 50% van haar werk ontstaat als het naar buiten gaat, bezien wordt en iets teweeg brengt. Haar hoop is dat haar werk een rijkdom aanreikt, die met woorden moeilijk of niet verteld kan worden. En dat het verlangen naar een klein stukje Waarheid een stukje ingewilligd wordt.