Ons Dorp - Brummen 1962
Terugkijken

Ons Dorp - Brummen 1962

Brummen 1962 1 mei 2018 17:20 - 17:50

Brummen is in 1962 een overzichtelijk en rustig dorp. Maar er zijn veranderingen op til. De scheidslijn tussen katholieken en prostestanten wordt zoetjes aan vager en door de modernisering is er minder werk in de landbouw rond Brummen. Banen worden in die tijd eerder gevonden in de fabrieken, ook buiten Brummen en vaak in ploegendienst. Al met al is er is sprake van een ons kent ons mentaliteit, het gevoel van geborgenheid is groot en veel Brummenaren genieten van het actieve verenigingsleven.