BuitenGewoon - Natuur in de Hollandse delta
Terugkijken

BuitenGewoon - Natuur in de Hollandse delta

Natuur in de Hollandse delta 20 juni 2020 17:20 - 17:45

Langs de grote rivieren in Gelderland lagen van oudsher prachtige moerasgebieden. Maar veel van die rivier moerassen zijn verdroogd en daarmee zijn we ook een hoop dieren als otter, roerdomp en zwarte stern kwijt geraakt. In de Gelderse Poort wordt het rietmoeras hersteld.