BuitenGewoon - Rijnstrangen
Terugkijken

BuitenGewoon - Rijnstrangen

Rijnstrangen 1 juli 17:15 - 17:45

Eeuwenlang maakten de Rijnstrangen bij Zevenaar deel uit van de rivier de Rijn. Door hoog en laag water ontstond hier één van de grootste rietmoerassen van oost Nederland. Toen 60 jaar geleden de Rijnstrangen van de rivier werden afgekoppeld ging het mis. Het riet kwijnde weg en typische soorten als de grote karekiet, zwarte stern en de roerdomp verdwenen. Nu wordt er hard gewerkt om het oude rietmoeras in volle glorie te herstellen.