De 6 beste beweegplannen

< Terug naar de programmapagina

De 6 beweegplannen die kans maken op de Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat zijn bekend! Na uitgebreid overleg selecteerde de jury deze plannen. Vanaf 24 november kan het publiek gaan stemmen op hun favoriete plan. De shortlist bestaat uit de volgende plannen:

  • GGNet Sport & Beweegpark Warnsveld
  • Het sportcarrousel
  • Het lokale ommetje
  • Meer bewegen voor ouderen met All Stars Sport
  • Leer je fit met Break into the box
  • Laagdrempelig bewegen met de QR-FIT app

Meer weten? Kijk dan op Gelders Sportakkoord.

Bij GGNet worden mensen met uiteenlopende psychiatrische problemen behandeld. Sport en bewegen is onmisbaar in hun herstelproces. Het draagt bij aan een gezond lichaam én een gezonde geest, geeft zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde. De huidige faciliteiten om te sporten en bewegen op het terrein zijn minimaal. In het sport- en beweegpark dat GGNet wil realiseren kunnen mensen actief aan hun herstelproces werken. Ook moet het sport- en beweegpark een plek zijn waar patiënten, medewerkers en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Deze sociale interactie is onmisbaar in het herstel- én re-integratieproces van patiënten.

De jury: “Dit project is een mooi voorbeeld van hoe zorg, inwoners en bestaande organisaties met elkaar kunnen samenwerken en in beweging kunnen komen. Dat draagt bij een inclusieve samenleving.”

Kinderen in Nederland zijn de laatste jaren steeds minder gaan buitenspelen, dit blijkt uit een onderzoek van Jantje Beton en stichting het Gehandicapte Kind. Daarom is binnen de gemeente Aalten het sportcarrousel ontwikkeld. Het sportcarrousel is een naschoolse activiteit waar kinderen gratis aan mogen deelnemen. Iedereen van 4 t/m 17 jaar is welkom en mag meedoen! Het project zet in op een inclusieve samenleving en zorgt ervoor dat kinderen zonder en met beperking mee kunnen doen.

De jury: “Een sympathiek plan dat alle kinderen in Aalten in beweging wil krijgen.”

Een aantal partners in Oost-Gelre en Montferland wil zo veel mogelijk inwoners duurzaam in beweging brengen door een 10-weekse online wandelchallenge met een uitbreiding van de bestaande Ommetje app. De 10-weekse challenge wordt afgesloten met een lokaal Ommetjes Festival. Vanaf een (vitaal) sportpark zijn mooie wandelroutes uitgezet in de omgeving. Tijdens het Ommetje Festival vindt ook de prijsuitreiking plaats van de Ommetjes Kampioenen.

De jury: “Het mooie is dat dit plan gebruik maakt van een bestaand middel om lokaal een grote groep mensen in beweging te brengen.”

Sportverenigingen in Didam, gezondheidscentrum Didam en Koers Kracht Westervoort zetten in op het verbinden van zorg met sport. Zij doen dit door cliënten uit de eerstelijnszorg direct onder begeleiding te laten instromen bij de reguliere sportverenigingen. Samen zoeken ze vervolgens welke sport het beste bij hen past.

De jury: “Dit plan is een prachtige verbinding tussen zorg en sport. Als dit plan werkt, kan het zo op meer plaatsen in Gelderland ingezet worden.”

Iedere school wil graag gezonde- en fitte leerlingen. Maar hoe integreer je bewegend leren in het reguliere lesprogramma? Break into the box zorgt voor 1 uur extra bewegen tijdens schooltijd voor kinderen van de basisschool en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet speciaal onderwijs. Break into the box biedt educatieve escape games aan die op school gespeeld worden. Deze games bestaan uit verschillende opdrachten. Leerlingen moeten codes kraken om escape boxen te openen. Om de codes te kraken moeten de leerlingen de lesstof toepassen, goed samenwerken én vooral actief bewegen. Om dit initiatief tot een succes te maken hebben de Onderwijsspecialisten, gemeente Arnhem, Sportbedrijf Arnhem, Stichting Community Learning Center en Break into the box de krachten gebundeld.

De jury: “Dit plan is een slimme verbinding tussen de digitale wereld en het echte bewegen. Het is een innovatief concept dat goed inspeelt op de trend van het bewegend leren.”

QR-FIT en QBus willen de inwoners van diverse gemeenten in Gelderland laagdrempelig laten bewegen in de openbare ruimte door het plaatsen van QR-codes. Deze worden geplaatst bij bijvoorbeeld beweegparken, schoolpleinen, en campings. Mensen krijgen via de QR-code oefeningen op hun eigen niveau (beginner, gemiddeld of gevorderd). De oefeningen rouleren elke 24 uur, zodat structureel inspirerend beweegaanbod beschikbaar is. In de QR-FIT app kun je alle beweegroutes zien en je eigen activiteiten opslaan. Door de huidige app te optimaliseren en Gamification (puntentelling, niveaus, leaderbords) in te zetten worden niet alleen mensen in beweging te gebracht, maar blijven ze ook in beweging.

De jury: “Dit plan biedt een laagdrempelige manier van in beweging komen dat voor verschillende doelgroepen is in te zetten.”