In onderstaande lijst vind je alle Gelderse dorpen en stadjes waar in de periode 1949-1975 door de firma J.W.L. Adolfs is gefilmd. Achter iedere dorpsfilm staat een jaartal en daarachter de vindplaats. In de meeste gevallen betreft het een archief dat de film in digitale versie via de beeldbank beschikbaar stelt of bezig is dat te doen. Staan er geen gegevens, dan is de film nog niet gevonden.

Weet je van een dorpsfilm die nog niet boven water is en ergens in een kluis of kast ligt, dan hoort de redactie dat graag via onsdorp@gld.nl. Vaak zijn muziekverenigingen, vrouwenorganisaties, sportclubs en in sommige gevallen plaatselijke afdelingen van het Rode Kruis of (landelijk) de Nederlandse Blindenbond de opdrachtgever. Dus heb je binnen een vereniging al eens iets gehoord over een film? Ga op zoek of mail naar de redactie.