Nieuws

Nijmegen let op alle kleintjes

NIJMEGEN - In Nijmegen kan vanaf september 2006 geen enkel kind van 0 tot 4 jaar met problemen meer aan de aandacht van hulpverleners ontsnappen.
Dat zegt wethouder Depla van Nijmegen.. De gemeente gaat als eerste stad in Nederland alle baby's en peuters nauwkeurig volgen om zo snel mogelijk eventuele problemen in gedrag en ontwikkeling op te sporen. Vaak wordt in de eerste levensjaren de kiem gelegd voor latere problemen.. In twee Nijmeegse wijken is een proef geweest met vroege signalering via consultatiebureaus en peuterspeelzalen.