Nieuws

Dijksma: pluimvee mag opnieuw vervoerd worden

DEN HAAG - De maatregelen om de vogelgriep te bestrijden zijn buiten de getroffen gebieden versoepeld.
Rond de gebieden die door vogelgriep zijn getroffen blijven nog wel strikte maatregelen van kracht. In de overige gebieden mogen pluimveehouders weer nieuwe dieren naar hun inmiddels lege bedrijven vervoeren.
Het fokverbod is hiermee ook opgeheven. Dat maakte staatssecretaris Sharon Dijksma dinsdagmiddag bekend tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van de pluimveesector.
Radio Gelderland sprak met CDA-Kamerlid Jacco Geurts en Jan Brok van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
Maandag dreigden pluimveehouders nog met een kort geding als zij geen nieuwe aanvoer van dieren  mochten krijgen naar hun pluimveebedrijven. Dijksma kondigde verder een aangepast pakket maatregelen aan om de vogelgriep te lijf te gaan. Ze kiest hierbij voor maatwerk en benadrukt het belang van de hygiënemaatregels die in acht genomen moeten worden. In overleg met de pluimveebedrijven gaat Dijksma hier afspraken over maken.
Wel moeten de dieren nog steeds binnen blijven. Vrachtwagens die het vee vervoeren mogen maximaal 1 bedrijf per keer aandoen. Daarna moeten de trucks volledig gereinigd worden. In het westen van het land blijft het vervoersverbod voor pluimvee, eieren, mest en gebruikt strooisel van kracht omdat daar tot nog toe de meeste besmettingen plaatsvonden.