Nieuws

Jeugdzorg in geen enkele Gelderse gemeente rond

ARNHEM - Geen enkele gemeente in onze provincie is erin geslaagd om voor de deadline van 1 november de jeugdzorg volledig te regelen.
Per 1 januari gaat de jeugdzorg over van provincie, Rijk en AWBZ naar gemeenten. Die moeten contracten afsluiten met zorgaanbieders. Maar dat gaat zeer moeizaam in Gelderland. Er is veel onduidelijkheid over het budget en over hoeveel zorg er precies nodig is. Sommige gemeenten weten nog altijd niet het exacte aantal kinderen en jongeren dat nu zorg krijgt en waar dus ook voor 2015 zorg voor moet worden ingekocht. 

Achterhoek is het minst ver

De regio Achterhoek is het minst ver. De gemeenten daar hebben met nog geen enkele zorgaanbieder een contract afgesloten. Of dat lukt voor half november, waar een nieuwe, laatste deadline ligt, is de vraag. Eigenaren van zorgboerderijen bijvoorbeeld dreigen met een kort geding, omdat ze individueel niet mee mochten doen met de aanbesteding van de zorg. Zo'n rechtszaak kan het afsluiten van zorgcontracten verder vertragen. Als de Achterhoek de zorg niet voor 1 december geregeld heeft, grijpt het Rijk in.
Ook in de regio Noord Veluwe moet nog veel gebeuren. De regio ondertekende maandag een eerste contract met jeugdbeschermers en jeugdreclassering. Maar andere zorg, zoals opvang en behandeling van kinderen in de problemen, is nog niet ingekocht, althans, contracten zijn nog niet ondertekend. Hetzelfde geldt voor de regio Rivierenland.
De regio's Arnhem, Nijmegen en Midden IJssel/Oost Veluwe hebben wel al bijna alle contracten rond. Alleen het zogenoemde jeugdzorgplus moet nog worden geregeld. Dat is zorg voor jongeren met ernstige gedragsstoornissen die bijvoorbeeld moeten worden opgenomen in een gesloten instelling. Alle gemeenten moeten voor 15 november, een laatste deadline, de jeugdzorg hebben geregeld.
(Meer informatie: www.voordejeugd.nl)

Hoorzitting op provinciehuis

Provinciale Staten van Gelderland hielden woensdag een hoorzitting. Een speciaal in het leven geroepen commissie wilde partijen uit de sector - instellingen, maar ook betrokkenen - horen. De Staten willen een vinger aan de pols houden bij de zogenoemde jeugdzorgtransitie en willen zeker weten dat kinderen en jongeren in de toekomst de zorg krijgen die ze nodig hebben. Tot 1 januari nog is de provincie verantwoordelijk voor een groot deel van de jeugdzorg.
Voor de hoorzitting hadden zich meer dan 20 mensen/instanties aangemeld, waaronder Entréa dat rekening houdt met zeker 100 ontslagen. Entréa verwacht dat de komende jaren de zorg verder zal toenemen in plaats van afnemen, omdat door de inzet van laagdrempelige wijkteams in dorpen en steden mogelijk meer mensen om zorg zullen vragen dan nu. Maar ook de eigenaren van zorgboerderijen en jeugdinstelling Lindenhout lieten zich horen. Ze maken zich grote zorgen.
Of Provinciale Staten gemeenten gaan helpen met bijvoorbeeld een noodfonds is nog onduidelijk. Tijdens de bespreking van de begroting volgende week zal duidelijk worden of de provincie nog geld wil en kan steken in de jeugdzorg.