Nieuws

Nieuw recreatiebeleid Bronckhorst

BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst werkt aan een nieuw recreatiebeleid.
Recreatie en toerisme vormen een belangrijke pijler van de gemeente. Bronckhorst wil de mogelijkheden zo goed mogelijk benutten.. Daarvoor wil zij onder meer de regels voor mini-campings veranderen. Burgemeester en wethouders hebben inmiddels de hoofdlijnen vastgesteld.. Tijdens een infoavond op 13 februari in Toldijk wordt het beleid toegelicht. De definitieve vaststelling van het beleid gebeurt naar verwachting in de raadsvergadering van mei.