Nieuws

Regio Achterhoek wil krimpregio zijn

DOETINCHEM - Regio Achterhoek wil in het vervolg een krimpregio zijn.
Dat schrijft de regio in een brief aan minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst. Regio Achterhoek bestaat uit de 8 Achterhoekse regiogemeenten. In juli werd duidelijk dat de Achterhoek volgens de minister geen krimpregio is.
De regio wil dat de minister de aanbevelingen overneemt van het rapport 'Grenzen aan de Krimp'. Daarin staat het advies het aantal krimpregio's van 7 naar 11 te verhogen.
Regio Achterhoek wijst erop dat in 2040 de bevolking in de streek met 11 procent is gedaald en het aantal huishouders met 3 procent. De regio wil steun van de minister om de gevolgen daarvan te bestrijden.
Blok waarschuwde eerder dat hoe meer krimpregio's er zijn, hoe minder geld er is te verdelen onder die regio's.