Nieuws

Edelhert voorlopig niet aan de IJssel

ARNHEM - Edelherten die vrijuit van de Randmeren naar de Rijn en van de Vallei naar de Ijssel zouden kunnen trekken.
Het is een groen visioen waar de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's in zijn geïnvesteerd. Zo werden er tien ecoducten gebouwd, werd er landbouwgrond aan de natuur teruggegeven en werd in Renkum een oud-industrieterrein omgetoverd tot een natuurgebied.
Maar het ecoduct naar de Havikerwaard tussen Ellecom en de Steeg, het sluit stuk van het plan, blijft verboden voor de herten. De tunnel onder de A348 bij landgoed Middachten mag de komende tien jaar alleen door kleinere dieren gebruikt worden omdat de boeren in de uiterwaarden bang zijn voor schade aan hun gewassen en voor besmettelijke dierziektes die door de herten overgedragen zouden kunnen worden.
De Vereniging het Edelhert heeft zich jaren lang ingezet voor de ecoducten en is teleurgesteld maar volgens gedeputeerde Jan Jacob van Dijk is de aanleg niet voor niets geweest. Mensen associëren de ecoducten alleen met edelherten maar ze zijn ook voor andere diersoorten zoals reeën, marterachtigen, reptielen en amfibiën aangelegd. Uit sporen blijkt dat die diersoorten inmiddels wel gebruik maken van het ecoduct bij Middachten.

Ecoducten werken

Uit waarnemingen blijkt overigens ook dat de andere ecoducten intensief gebruikt worden. Zo is er op de Reijerskamp, een voormalig landbouwgebied ten zuiden van de A12 bij Wolfheze, voor het eerst een hertenkalf geboren en was er dit najaar voor het eerst de hertenbronst te horen. De verwachting is dat de herten vanuit dit gebied de uiterwaarden van de Rijn zullen bereiken. Ook het ecoduct bij Hulshorst dat toegang geeft tot het gebied langs de randmeren wordt inmiddels intensief gebruikt.

Routeplanner

De Partij voor de Dieren in Gelderland heeft intussen een heuse routeplanner voor herten ontwikkeld. Daarop staat alle informatie die voor herten van belang zijn zoals de ligging van ecoducten, hekken en jachthutten. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld waar nog grote belemmeringen liggen.

Afschot blijft nodig

Hoewel het leefgebied van het edelhert door de ecoducten fors groter is geworden blijft afschot van herten nog steeds nodig zegt de provincie. Voor de hele Veluwe is een optimale stand vastgelegd om overlast en schade te voorkomen. Als er niet geschoten zou worden verdubbelt het aantal herten elk jaar. Volgens gedeputeerde Van Dijk zit de winst vooral in een sterkere en gezondere hertenpopulatie. In opdracht van de provincie worden er bloedmonsters van herten genomen om te kijken of ze ziektes bij zich dragen en in hoeverre ze een gevaar vormen voor vee.