Gelderse Vallei

Barneveld komt na kritiek met nieuw plan voor buitengebieden

Het buitengebied van Barneveld.
Het buitengebied van Barneveld. © ANP
BARNEVELD - Het blijkt een gevoelig onderwerp in de gemeente Barneveld: de toekomst van het buitengebied. In oktober vorig jaar presenteerde het college van burgemeester en wethouders al een plan. Dat zogenoemde toetsingskader kon rekenen op veel kritiek en is vervolgens ingetrokken. Vrijdag maken zij hun nieuwe toetsingskader bekend.
De gemeente hoopt met het nieuwe plan meer duidelijkheid te bieden dan het oude toetsingskader. Die riep destijds veel vragen op onder verschillende bewoners van dit buitengebied.
Volgens de gemeente is het toetsingskader van belang omdat er wordt verwacht dat een groot aantal van de 520 piekbelasters in de toekomst gebruik gaan maken van de landelijke uitkoopregeling voor boerenbedrijven. En dat brengt 'karakterveranderingen' van het buitengebied met zich mee. 'We willen niet dat het buitengebied dichtslibt met woningen', is er bijvoorbeeld in het raadsvoorstel te lezen.

Vier gebieden

"We willen verrommeling van het grote buitengebied voorkomen", zegt een woordvoerder van de gemeente. Om dit te voorkomen is de gemeente, net als in het oude plan, opgedeeld in vier gebieden: een stedelijke zone, agrarisch gebied, natuurgebied en een landgoederengebied.
Voor elk gebied is bepaald wat er naast de bestaande agrarische mogelijkheden nog mogelijk is. Zo is er in het landgoederengebied bij De Glind duurzame landbouw mogelijk, maar gaat de voorkeur in het natuurgebied tegen de Veluwe uit naar recreatie.

Verbetering van het oude plan

Een cruciale verbetering ten opzichte van het oude plan is de kaart, zegt de gemeente. Op die kaart staat de grenzen aangegeven van de vier gebieden. In het plan van oktober waren dit harde strakke lijnen. Bewoners dachten vervolgens dat er aan de ene kant van de lijn van alles mocht, maar aan de andere kant niet.
Op de nieuwe kaart zijn die harde lijnen niet getrokken. "Er is meer ruimte voor maatwerk en het zijn absoluut geen harde grenzen", laat een woordvoerder weten. Ook kreeg de gemeente van verschillende kanten te horen dat bewoners niet voldoende betrokken waren bij het opstellen van het plan. Dit keer heeft de gemeente de bewoners wel betrokken bij de totstandkoming.
De gemeenteraad neemt naar verwachting in april een beslissing over het toetsingskader.