Nieuws

Geschatte aantal bezoekers Vrijheidsmuseum WO2 'hoog'

NIJMEGEN - Het beleidsplan van het nieuw te realiseren Vrijheidsmuseum WO2 heeft nog behoorlijke hiaten.Vooral de geschatte bezoekersaantallen zijn niet voldoende onderbouwd, luidt de conclusie van onderzoeksbureau ZKA Consultants dat in opdracht van de Provinciale Staten een second opinion heeft uitgevoerd.Het geschatte aantal bezoekers, oplopend van 200.000 naar 225.000, vindt het bureau hoog en niet voldoende onderbouwd.
Indien dit aantal niet gehaald wordt, heeft het volgens het onderzoeksbureau grote gevolgen voor de exploitatie van het nieuwe museum.
Het onderzoeksbureau adviseert daarom eerst aanvullend onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het bezoekersaantal en de consequenties als dat aantal niet gehaald wordt voordat er een definitief besluit genomen kan worden. 

Tekorten kunnen oplopen

In de second opinion benoemen de onderzoekers behalve het aantal bezoekers ook de te lage inschatting van de personeelskosten als een mogelijk risico. Verder is er nog te weinig zekerheid over de dekking van de investeringen en de exploitatie door het Rijk, Europa en fondsen en is er nog te weinig rekening gehouden met de afschrijving van de inrichting. Allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat de tekorten snel op kunnen lopen.

Lees hier de bevindingen van de second opinion.

Lees hier meer over de politieke verdeeldheid van de haalbaarheid van het museum.