Noord-Veluwe

Gemeente stelt komst 276 asielzoekers uit na onrust

Het hotel in Epe.
Het hotel in Epe. © Google Maps
EPE - Vijftig omwonenden van een hotel in Epe slepen de gemeente voor de rechter. Vanaf dinsdag zou het Fletcher hotel Epe-Zwolle noodopvang moeten bieden aan enkele honderden asielzoekers. De buren voelen zich 'niet betrokken en gehoord'. De gemeente ziet zich genoodzaakt de komst van de asielzoekers uit te stellen.
Afgelopen donderdag vonden omwonenden een brief in de brievenbus. Vanaf dinsdag zou het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gefaseerd maximaal 276 asielzoekers onderbrengen in het hotel aan de Dellenweg. Het bericht van de gemeente viel de buurtbewoners rauw op hun dak.
“Vooral door de manier waarop. Zo snel al. Op geen enkele wijze zijn bewoners hierbij betrokken”, verzucht Lisette Boers, die namens het bewonerscollectief Epe Noord het woord neemt. “We voelen ons niet betrokken en gehoord.”

Leefomgeving en veiligheid

De Epese, die dicht bij het hotel woont, vreest voor de impact die de asielzoekers zullen hebben. “Is er nagedacht over de leefomgeving en onze veiligheid? Mensen laten hier ’s avonds hun hondje uit en maken zich zorgen.”
Die zorgen liggen vooral bij het aantal asielzoekers dat mogelijk wordt opgevangen, maximaal 276. “Dat is aanzienlijk meer dan wettelijk van de gemeente wordt gevraagd. Waarom zoveel op één plek? Er wonen hier niet zoveel mensen in het buitengebied. De verhouding raakt zoek.”

'Dit is niet van gisteren'

De omwonenden zeggen wel degelijk oog te hebben voor de maatschappelijke opgave om asielzoekers te huisvesten. “Dat er wat moet gebeuren, is duidelijk. Maar dat wist de gemeente al langer. Die had proactief met de bewoners in gesprek kunnen gaan. Dit is niet van gisteren. Je moet het constructief met elkaar doen.”
Daar wringt de schoen. De omwonenden voelen zich niet serieus genomen. Een reden om een kortgeding aan te spannen. “Jammer dat we hiertoe worden gedwongen, als we onze stem willen laten horen. Naar de rechtbank stappen kost geld. Financieel moeten we dit ook maar dragen met elkaar.”
Volgens de advocaat van de omwonenden heeft de gemeente ‘onrechtmatig gehandeld’ door de opvang toe te staan zonder dat daarvoor een vergunning is verleend. “Er is onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de omgeving”, aldus Suzanne Buitenkamp van ECHT Advocatuur. Of dat daadwerkelijk zo is, daarover zal de rechtbank in Zutphen woensdag een oordeel vellen.

Uitstellen

De gemeente Epe laat maandagavond weten de komst van de asielzoekers uit te stellen. "Er komt pas noodopvang in het hotel als er een vergunning is verleend. Gezien de maatschappelijke onrust die is ontstaan, heeft het college van burgemeester en wethouders dit besluit vanmiddag genomen", staat in een schriftelijk bericht.
De gemeente en de omwonenden melden dat de rechtszaak nog steeds op de rol staat. Maandagavond is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden in het gemeentehuis.
Bewoonster Lisette Boers: “Een pauzemoment zou goed zijn. We zijn niet tegen de komst van asielzoekers, maar het aantal moet zorgvuldig worden afgewogen. Kijk goed naar waar draagvlak voor is."
Een woordvoerder van het COA meldt dat de vergunning voor de opvang wordt aangevraagd. Hij verwacht dat die er 'op korte termijn' is. "Dit gaat geen maanden duren, eerder enkele weken. En misschien is die er zelfs sneller."