Achterhoek

Achterhoek sparringpartner om gat tussen 'de regio' en Den Haag te verkleinen

Minister Hugo de Jonge en de voorzitter van de Achterhoek Ambassadeurs Mark Boumans.
Minister Hugo de Jonge en de voorzitter van de Achterhoek Ambassadeurs Mark Boumans. © 8RHK
DOETINCHEM - De Achterhoek wordt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken een sparringpartner om het gat tussen 'de regio' en Den Haag te verkleinen. Als één van de tien gebieden is de Achterhoek aangewezen voor een 'regiodialoog'. Doel daarvan is uiteindelijk te zorgen voor meer leefbaarheid en een eerlijkere verdeling, met het rapport Elke Regio Telt in de hand.
Dit rapport verscheen vorig jaar maart en schetste een duidelijk beeld van de ongelijkheid die in Nederland bestaat. De Achterhoek is een van de gebieden die stelselmatig werd achtergehouden door de landelijke overheid omdat het Rijksgeld vooral naar de Randstad en Eindhoven ging.
Voor de Doetinchemse burgemeester Mark Boumans, ook voorzitter van het samenwerkingsverband 8RHK Ambassadeurs, was het destijds de bevestiging van een gevoel dat al langer bestond. Ook minister-president Mark Rutte erkende het rapport en bevestigde dat er door modellen jarenlang te weinig geld naar de regio is gegaan.

Wat kan er beter?

Er ligt inmiddels een lijst met zaken die beter kunnen, waaronder de 'investeringslogica' van het Rijk en het versterken van onderlinge relaties. Ook wordt aanbevolen om langjarige structurele investeringen aan te gaan.
“Wij kunnen ons goed vinden in de aanbevelingen uit het rapport", aldus Boumans. "In de Achterhoek bijvoorbeeld is de innovatiekracht groot, de governance structuur is een voorbeeld voor Nederland en de regio barst van ambitie. Daarom kunnen regio’s het Rijk ook helpen, het gaat wat mij betreft echt om samenwerking."

'Regiodialogen'

De Rijksoverheid ziet het aanwijzen van de tien regio's als een volgende stap. De gebieden worden gebruikt om 'regiodialogen' op te zetten.
"Door het gesprek op te zoeken in verschillende regio’s is niet alleen aandacht voor de regionale opgaves en hoe deze duurzaam op te lossen, maar wordt ook duidelijk waar de samenwerking tussen het rijk en de regio versterking nodig heeft", zo schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken over de ambitie met de aanwijzing.

Van Limburg tot Friesland

Naast de Achterhoek zijn er nog negen regio's die op een zelfde manier worden betrokken. het gaat om Noord- en Oost-Groningen, Zuid- en Oost-Drenthe, Zuid-, Midden- en Noord-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, de Kop van Noord-Holland, Zuidoost- en Noord-Fryslân en Twente.