Stedendriehoek

Apeldoornse leerlingen met gedragsproblemen één dag minder naar school

Astrid Berendsen en de Apeldoornse school Het Hofpark.
Astrid Berendsen en de Apeldoornse school Het Hofpark. © Google Maps/ LinkedIn
APELDOORN - Een ‘duivels dilemma’ voor de directie van de Apeldoornse school Het Hofpark. De school met speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen kampt met een fors lerarentekort. Het bestuur ziet daarom geen andere mogelijkheid dan de leerlingen, soms uit kwetsbare gezinnen, één dag per week thuis te laten blijven. “We zien geen andere optie.”
“We willen dit niet, laat dat duidelijk zijn.” Dat was de boodschap die ouders van leerlingen tijdens een bijeenkomst op school kregen medegedeeld. Het schoolbestuur informeerde de ouders vervolgens per brief over het definitieve besluit om een vierdaagse lesweek in te voeren, wetende dat het ingrijpende gevolgen zou hebben voor ouders en leerlingen.
“Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig, met name op gedrag”, vertelt Astrid Berendsen, voorzitter van het college van bestuur van scholenkoepel De Onderwijsspecialisten. Toch besloot ze de school deels te sluiten, om erger te voorkomen: “Een duivels dilemma. Medewerkers zeiden: ik kan niet meer. Dan moet je toch ingrijpen.”

Stijgend ziekteverzuim

De school telt 108 leerlingen, verspreid over negen groepen, met idealiter een leerkracht én een ondersteuner. Meerdere vacatures blijven echter onvervuld. “Al een jaar vragen we veel van onze medewerkers. Als je vacatures niet kunt invullen, vraag je wie er extra kan werken. Iedereen zet een stapje extra. Maar als het ziekteverzuim stijgt, dan weet je dat je moet oppassen dat het niet doorslaat naar overbelasting.”
Sinds deze week moeten ouders één dag per week zelf een alternatief verzinnen op de ‘extra vrije dag’. De reacties zijn wisselend. Berendsen: “Er zijn ouders die het ongelooflijk lastig vinden. Anderen vinden het niet fijn, maar begrijpen het.”
Als ik dit had geweten, had ik voor een andere school gekozen
ouders van leerlingen
Claudia Kolkman, moeder van Fynn (10) uit groep 7, hoort bij die laatste categorie. “Wij hebben zelf geen klagen. Mijn man werkt onregelmatig en is overdag thuis. Maar er zijn ook alleenstaande ouders. Als die een dag minder gaan werken, is er geen brood op de plank.”
“De directrice werd tijdens de bijeenkomst het vuur na aan de schenen gelegd. Sommigen zeiden: ‘Als ik dit had geweten, had ik voor een andere school gekozen’. Dat waren vooral ouders uit de lagere klassen. Eén groep had ook al een aantal weken thuisles gehad, door gebrek aan leerkrachten.”

Wettelijk verboden

Een vierdaagse schoolweek is wettelijk verboden. Een school mag maximaal zeven weken per jaar een dag uit het lesrooster schrappen. Maar de Onderwijsinspectie, die op de hoogte is van de situatie op Het Hofpark, begrijpt de onmacht: “We kunnen scholen niet aan het onmogelijke houden”.
De inspectie voert gesprekken met de school over het opnieuw aanbieden van vijf lesdagen. Ook staat het schoolbestuur in goed contact met de gemeente en andere Apeldoornse scholen om te zoeken naar oplossingen.

Geen pabo

Berendsen ziet dat er vergrijzing optreedt in het personeelsbestand in het onderwijs. Jonge aanwas is in Apeldoorn moeilijk te vinden. “Apeldoorn heeft geen pabo, dus mensen starten in een andere stad en blijven daar misschien. Hoe kunnen we dat straktrekken? Daarover voeren we gesprekken met de gemeente en hogescholen.”
Naar verwachting zal de vierdaagse lesweek op Het Hofpark nog wel even voortduren. “Midden in een schooljaar is het lastig om docenten te krijgen. We zullen dit tot de zomervakantie moeten volhouden.”

Onderzoek naar gevolgen

Wat precies de effecten zijn voor de leerlingen, is niet helemaal helder. De Onderwijsinspectie doet onderzoek naar de gevolgen van de maatregelen door het lerarentekort. Die resultaten worden in april bekend.

Ook in steden als Amsterdam, Lelystad en Almere zijn scholen die een vierdaagse lesweek aanbieden. Voor zover bekend is Apeldoorn nu de eerste Gelderse gemeente waar dit gebeurt. De inspectie zegt graag op de hoogte te zijn als een school dit doorvoert, maar er is geen meldingsplicht.