Rijk van Nijmegen

Noodopvang voor 1200 vluchtelingen tóch langer open

De opbouw van de crisisnoodopvang in maart 2023.
De opbouw van de crisisnoodopvang in maart 2023. © ANP
De gemeente Nijmegen heeft besloten om de tijdelijke opvanglocatie op de Winkelsteeg ook na 1 maart nog open te laten. Eigenlijk moest die noodopvang na 1 maart dicht omdat er nieuwbouw komt. Toch lukt het 't Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) niet om op tijd alle bewoners elders onder te brengen.
Op dit moment verblijven er nog meer dan 1100 personen op de locatie Winkelsteeg. Onder wie 96 kinderen. Dit zijn voor het overgrote deel vluchtelingen die in procedure zijn. Maar ook 172 statushouders, waarvan er 37 op een huurwoning in de regio Rijk van Nijmegen wachten.
De noodopvang werd vorig jaar april geopend voor 1100 vluchtelingen. De afspraak was dat de opvang tot 1 november 2023 open zou blijven. Daarna zou het gebied gereed gemaakt worden voor grootschalige nieuwbouw. “Archeologen moeten ook nog een kans krijgen om onderzoek te doen in het gebied”, zo liet burgemeester Bruls toen weten.
Half september vorig jaar vroeg het COA al om een verlening van zes maanden, maar dat ging de gemeente Nijmegen te ver. Het college zei toen: “Enig uitstel is mogelijk, maar het haalt de ruimte uit de planning, waardoor deze risicovoller wordt.” Verlengen met vier maanden vond het gemeentebestuur nog net aanvaardbaar. Burgemeester Bruls toen: “Anders is er vertraging bij de woningbouw en daar zijn ook asielzoekers uiteindelijk niet bij gebaat.”

Landelijk groot tekort aan opvangplaatsen

Sinds eind januari geldt een instroomstop op het Nijmeegse sportpark Winkelsteeg en worden plekken niet meer gevuld als bewoners van de noodopvang naar andere locaties doorverhuizen. Maar er is landelijk nog altijd een groot tekort aan opvangplaatsen. Dat zelfs naar verwachting eerder groter dan kleiner wordt, omdat er meer tijdelijke opvanglocaties moeten sluiten.
Het COA heeft daarom laten weten dat zij meer tijd nodig heeft voor de uitplaatsing van alle bewoners. De verwachting is twee maanden. Alle kosten hiervan zijn uiteraard voor de rekening van het COA, zo zegt het gemeentebestuur.

'Mensen niet op straat laten staan'

In een brief aan de omwonenden schrijft de gemeente: 'Wij hebben aangegeven dat te lang te vinden, ook omdat we u als omwonenden en betrokkenen al eerder om begrip hebben moeten vragen voor een verlenging. We realiseren ons tegelijkertijd dat het COA volledig afhankelijk is van de medewerking van andere gemeenten om voor voldoende opvangplaatsen en huurwoningen te zorgen.'
Maar Nijmegen wil ook niet weglopen voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van opvang in Nederland en vervolgt: 'Ons uitgangspunt is altijd geweest dat wij mensen die op de vlucht zijn, niet op straat laten staan. Wij zullen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om het COA te blijven bewegen om de uitplaatsing te versnellen.'

Gemeente vraagt omwonenden op begrip

De gemeente vraagt de omwonenden om begrip met bewonersbrief: “Wij vinden het vervelend dat het COA niet aan de eerder toegezegde sluitdatum kan voldoen, maar hebben ook begrip