Gelderland

Onrust om mogelijk azc is groot, maar COA laat op zich wachten

In Oldebroek klinkt protest tegen de mogelijke komst van asielzoekers.
In Oldebroek klinkt protest tegen de mogelijke komst van asielzoekers. © Omroep Gelderland
OLDEBROEK - Een overvol gemeentehuis, geschreeuw, gefluit en boegeroep vanaf de publieke tribune, raadsleden die hun onvrede uitspreken over communicatie van het COA en uiteindelijk het besluit om toch maar weer te wachten op datzelfde COA. De raadsvergadering in Oldebroek van donderdagavond maakte eens te meer duidelijk hoe ingewikkeld het azc-dossier is.
Het was al de zoveelste vergadering waarin de eventuele komst van een asielzoekerscentrum op de agenda stond, en het was ook al de zoveelste keer dat de partijen moesten concluderen dat er nog geen concreet plan op tafel ligt, waarover gesproken kan worden. En ondanks dat gegeven, leeft het onderwerp duidelijk wel. Want hoewel de gemeente van tevoren al extra stoelen klaar had gezet voor publiek, was er zó veel belangstelling voor de vergadering, dat een groep inwoners het gemeentehuis uiteindelijk niet in mocht.

Oproep via WhatsApp

Buiten stonden donderdagavond agenten opgesteld om de rust te bewaren en het teveel aan bezoekers buiten de deur te houden. Dat was niet zomaar: van tevoren werd een oproep verspreid via WhatsApp. Daarin werd gewaarschuwd voor 'driehonderd kansparels' die aan de Bovendwarsweg 'onze spullen wegjatten, onze dochters lastig vallen en de winkels leeghalen'. In het bericht wordt een protest tijdens een raadsvergadering aangekondigd 'om de gemeente schoon te houden', waarbij wordt gevraagd 'zo veel mogelijk vuurwerk mee te nemen.'
Of dit de raadsvergadering was waar op gedoeld werd, is niet duidelijk, maar feit was wel dat er veel mensen aanwezig waren. En die lieten van zich horen. Al aan het begin van de vergadering vroeg burgemeester Tanja Haseloop het aanwezige publiek zich niet te bemoeien met wat de raadsleden zouden zeggen, maar als toehoorder op de stoel te zitten. Dat verzoek werd beantwoord met gemor en gefluit vanaf de tribune, en daarmee was de toon gezet.

COA handelt te traag

Alle partijen, en ook het College van B&W, gaven tijdens de vergadering duidelijk aan te vinden dat het COA te traag handelt en zo de inwoners van Oldebroek te lang in onzekerheid houdt. Al sinds juni 2023 is er onrust over de eventuele komst van het azc, maar nog altijd is niet duidelijk of er inderdaad een aanvraag komt. Op dit moment hangt dat nog af van de uitkomsten van een stikstofonderzoek, maar die uitkomsten had de gemeenteraad al verwacht.
Als die uitkomsten er zijn, en daaruit blijkt dat een azc haalbaar is, wil de gemeente in gesprek met haar inwoners. Voor CVO, ABO en Duurzaam Oldebroek is dat te laat: zij willen dat de gemeente nú al start met een participatietraject. Vooral Tom de Nooijer (CVO) kan op veel steun rekenen van de aanwezige inwoners. Zegt hij iets, dan klinkt er applaus en goedkeurend gejuich of gemompel. De Nooijer spreekt zelfs meerdere keren het publiek rechtstreeks aan in zijn bijdragen.

Wachten op aanvraag van COA

De andere partijen zien daar nog geen toegevoegde waarde in en willen wachten tot het COA concreet met een aanvraag voor het azc komt. Dat is geen verrassing: deze tweedeling in de raad is al sinds het begin van het proces, in juni, duidelijk. Deze raadsvergadering is wat dat betreft dan ook een herhaling van zetten, met CVO en ABO als enige twee partijen die regelmatig een extra aanvullende vraag stellen aan de andere fracties.
Maar ook dat zijn vragen die leiden tot bekende antwoorden. De standpunten zijn duidelijk en veranderden ook donderdag niet. Hoe boos het publiek ook doet. Want de inbreng van de overige fracties wordt regelmatig ontvangen met boegeroep of gefluit vanaf de publieke tribune. Vooral de opmerking van Popke Graansma (ChristenUnie) dat hij heeft gesproken met tegenstanders, en ziet hoeveel moeite zij hebben met het plan, maar óók heeft gesproken met voorstanders van een azc, valt slecht bij het publiek. Hoongelach klinkt dan door de zaal.
Mocht er dus een aanvraag van het COA komen, dan zal ook het participatietraject starten. Hoe inwoners zich tot die tijd gehoord kunnen voelen, lijkt een worsteling voor zowel het College van B&W als voor de raadsleden. Want de onvrede over het hele traject is na donderdagavond nog lang niet weg.