Rijk van Nijmegen

Hinder scheepvaart door groot onderhoud sluis Weurt

De sluis bij Weurt.
De sluis bij Weurt. © Rijkswaterstaat
WEURT - Schippers moeten er rekening mee houden dat de sluis bij Weurt de komende maanden vaak gesloten is. Dat is nodig om groot onderhoud te kunnen doen aan de verbinding tussen het Maas-Waalkanaal en de Waal. De sluis is nu vaak dicht omdat deze toe is aan achterstallig onderhoud.
Het complex bestaat uit twee sluizen - een west- en oostkolk - die het einde van hun technische levensduur naderen. Jaarlijks passeren er ongeveer 29.000 schepen. De laatste jaren is volgens Rijkswaterstaat regelmatig sprake geweest van stremming. Een deel van het complex wordt over een paar jaar gerenoveerd. De oostkolk wordt verdiept, of helemaal vervangen door een nieuwe sluis. De werkzaamheden van nu worden uitgevoerd in aanloop naar die renovatie en vervanging. Die gaan naar verwachting in 2028 van start.

Schepen blijven varen

De komende tijd worden onder meer de grote tandwielen van de aandrijving van de twee deuren van de westkolk vervangen. Deze worden vastgezet op bokken. Dit zijn verhoogde constructies waar de zware deuren stabiel op rusten. Schepen kunnen tijdens de werkzaamheden in principe veilig onder de deuren door blijven varen. Dinsdag is een hefdeur, die 160.000 kilo weegt, omhoog gehesen. Als die eind april weer in bedrijf kan worden genomen, wordt de andere deur aangepakt.
Voor een deel van de werkzaamheden is het nodig om de westkolk een aantal keren volledig te sluiten. Tot eind april gaat het steeds om een paar dagen. Tussen de sluitingen door kan Rijkswaterstaat nog wel 'schutten'. Dat is een term voor een schip in de sluis omhoog of omlaag brengen. Dit doen ze door het in-of uitlaten van water in het gedeelte tussen de gesloten deuren.
De hele maand mei kan de scheepvaart geen gebruik maken van deze kolk. Tijdens die sluiting vervangt Rijkswaterstaat onder meer de camera’s voor de bediening en worden de schade die door de jaren heen ontstaat hersteld. Van eind mei tot eind juli kunnen schepen langer dan 110 meter er niet door.

Ondiepe sluis

Dan is er nog een oostkolk, met een lengte van 250 meter. Maar die heeft volgens omgevingsmanager Arjan Thielking van Rijkswaterstaat een nadeel: "Deze bijna 100 jaar oude dame is een ondiepe sluis. Nu is er geen probleem, maar bij laag water op de Waal kunnen diep geladen schepen niet door deze kolk. Bij extreem laag water staat er minder dan 1,50 meter water in de sluis en gaat deze helemaal dicht."
Hoewel er hinder is voor de binnenvaart, verwacht Thielking dat ze alle schepen met beperkte wachttijd langs Weurt kunnen helpen. "Mocht het heel penibel gaan worden, dan is er nog de omvaarroute via de Maas door de sluizen Grave, Lith en Sint-Andries."
De werkzaamheden zijn naar verwachting begin augustus klaar. "De sluis in Weurt ligt er best vaak uit. Er is sprake van achterstallig onderhoud", zegt Leny van Toorenburg van Koninklijke Binnenvaart Nederland. "Eerst werden we geconfronteerd met een stremmingsperiode van 4 maanden. Dat hebben we in goed overleg met onder meer Rijkswaterstaat kunnen terugbrengen naar één maand. We begrijpen dat de werkzaamheden nodig zijn. Maar elke stremming is er een te veel."
Volgens Rijkswaterstaat zijn er korte lijntjes met de gebruikers van de sluis. "Door op tijd te laten weten wanneer we open en dicht zijn, kunnen zij hun reizen plannen. We hebben er vertrouwen in dat we er de komende maanden samen uit zullen komen."