Rijk van Nijmegen

Overlast door verwarde personen neemt toe in Nijmegen

Agenten arresteren een verwarde man.
Agenten arresteren een verwarde man. © ANP
De overlast door verwarde personen neemt nog altijd toe. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls bij de presentatie van de criminaliteitscijfers van Nijmegen. Hoewel het bij deze kleine groep personen niet om criminaliteit gaat kosten zij de politie wel veel manuren. Bruls ziet hierin voorlopig nog geen verbetering.
Op andere gebieden van de criminaliteitscijfers zijn wel lichtpuntjes te ontdekken. Zo is het aantal woninginbraken, fietsendiefstallen en auto-inbraken in Nijmegen het afgelopen jaar afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Fietsendiefstal blijft wel de meest voorkomende vorm van criminaliteit en bovendien er is wel een toename van andere delicten zoals het stelen van accu’s, displays van e-bikes en katalysatoren uit auto’s. Ook winkeldiefstal is toegenomen.

Lichtpuntjes

Ook op andere gebieden is voorzichtige vooruitgang geboekt. Zo is het aantal vermogensdelicten de afgelopen twee jaar lager dan in 2019. Ten opzichte van 2012 is het aantal vermogensdelicten zelfs gehalveerd.
Het aantal meldingen van overlast en vernieling was in 2023 vergelijkbaar met het jaar ervoor en wat betreft geluidshinder was er een sterke daling. Hetzelfde geldt voor het aantal geweldsdelicten.

Bruls: 'Overlast verwarde personen helaas gestegen'

Dat is het afgelopen jaar gedaald met vijftien procent en ten opzichte van 2014 is er zelfs bijna een halvering. Dat stemt Burgemeester Bruls ‘gematigd positief: “Ik vind dalende geweldscijfer heel bemoedigend, maar elk geweldsdelict is er nog één te veel. En er staan natuurlijk ook dingen tegenover zoals de stijging van overlast door verward gedrag en drank- drugsoverlast. Die zijn helaas niet gedaald maar zelfs gestegen.”
Wat betreft de door dak- en thuislozen en door personen met verward gedrag gaat het maar om een kleine groep mensen. Maar de overlast die zij veroorzaken is relatief groot en neemt nog steeds toe sinds mensen met psychische problemen zo veel mogelijk buiten de muren van instellingen worden behandeld. Burgemeester Bruls constateert dat hiermee een ‘medisch probleem’ terecht komt op het bordje van de politie, die hier de handen aan vol heeft.

Politie-inzet demonstraties

De politie heeft ook aardig wat werk aan het aantal demonstraties dat sinds corona is toegenomen. Ook digitale criminaliteit is gestegen, tussen 2022 en 2023 is er een toename van zes procent. Bruls: “Ook boeven hebben het internet ontdekt.”
Het incident afgelopen zomer waarbij agenten bij een garage in Malvert schoten op vluchtende criminelen baart burgemeester Bruls zorgen. Vooral omdat de garage vol lag met explosief materiaal. Bruls: “Het toont wel aan dat er van alles kan gebeuren onder daken, ook in garageboxen. Het gebruik van vuurwerk - of moet ik eigenlijk zeggen: explosieven - is een maatschappelijk probleem dat ook Nijmegen heeft bereikt.”
Overlast verwarde mensen Nijmegen neemt toe