Gelderse Vallei

Bewoners en gemeente lijnrecht tegenover elkaar vanwege 'veel te groot' schoolgebouw

Links: het ontwerp van de school. Rechts: buurtbewoner Ed Wieman
Links: het ontwerp van de school. Rechts: buurtbewoner Ed Wieman © Gemeente Ede / Omroep Gelderland
Het zou 'een kleine school' worden op een grasveld bij de Elias Beeckmankazerne in Ede. Maar als het aan de gemeente ligt, staat er straks een schoolgebouw van ruim tweeduizend vierkante meter met een acht meter hoge sporthal. Omwonenden voelen zich niet serieus genomen en nemen maatregelen.
Het gaat buurtbewoner Arie Stichter er niet per se om dat er een school op het grasveld voor zijn huis komt te staan, maar vooral over hoe groot die school gaat zijn. "Het wordt een bovenwijkse school waar kinderen uit heel Ede en de buitendorpen naartoe komen", vertelt hij.
Veel omwonenden maken zich zorgen om de verkeersbewegingen die de grote school met zich meebrengt. "Vanwege het halen en brengen trekt de school zo'n 700 auto's per dag. Daar is de straat veel te smal voor", aldus Stichter.

'Beloften aan de bewoners worden genegeerd'

"Er wordt niet gehandeld naar onze bezwaren. Het idee dat er een school moet komen is zodanig gesetteld dat de ideeën en beloften aan bewoners gewoon genegeerd worden", zegt Stichter.
Stichter staat niet alleen in zijn zorgen. "We hebben een enquête gehouden in de buurt en de zienswijze die we hebben ingediend is door 160 bewoners getekend. Dat komt erop neer dat meer dan 95% van de buurt ons steunt", vertelt hij.

Overlast

Een van die bewoners is Ed Wieman. Hij woont in een van de appartementen van de Elias Beeckmankazerne en kijkt straks uit op de school. "Toen we hier kwamen wonen, vertelde de makelaar dat er een kleine school zou komen." Maar na een wijziging van het bestemmingsplan blijkt het gebouw een stuk groter te worden. Naast de school komt bovendien een multifunctionele sporthal die ook 's avonds en in het weekend open is. "Dat is toch niet normaal?"
Wieman kwam een aantal jaar geleden naar de kazerne vanwege de mooie locatie en de rust. "Ik vind het niet leuk dat de gemeente deze plannen nu maakt, maar ik wil ook niet verhuizen." Niet alle bewoners van de kazerne zijn bereid om de komst van de school te accepteren. "Een aantal bewoners die ik ken heeft aangegeven dat als die school er toch komt, ze hier weg gaan", vertelt Wieman.
Zo moet de school in Ede eruit komen te zien
Zo moet de school in Ede eruit komen te zien © Gemeente Ede

'Zullen goede uitleg moeten geven'

Wethouder Peter de Pater heeft gesproken met de bewoners van de wijk. "Het is moeilijk om bij elkaar te komen. We willen uitleggen dat de verkeersbewegingen passen in de bestaande wegenstructuur", aldus de Pater. De vele tegenstanders vindt hij 'jammer'. "In ons beeld waren er ook nog voorstanders. We zullen aan de gemeente en het college van burgemeesters en wethouders heel goed moeten uitleggen dat het plan wel past in het principe van goede ruimtelijke ordening."
De Pater kan zich dan ook voorstellen dat er een derde partij betrokken wordt. "We proberen een eerlijke afweging te maken tussen wat nadelig is voor de bewoners en wat het voordeel is voor de Edese gemeenschap. We blijven in gesprek, maar het blijft lastig om de buurt volledig te bedienen. Ik hoop dat de bewoners ook inzien dat het in de praktijk mee kan vallen", zegt de wethouder.

Raad van State

De bewoners van de Elias Beeckman laten het er in ieder geval niet bij zitten. Als de gemeente het plan voor de komst van de school niet wijzigt, zullen zij in beroep gaan bij de Raad van State. "En dan sta ik vooraan", zegt Wieman.