Gelderse Vallei

Drie kinderen acuut uit gezinshuis gehaald, moeder vol vragen

Moeder verrast door uitplaatsing kinderen.
Moeder verrast door uitplaatsing kinderen. © Omroep Gelderland
DE GLIND - De kinderen van Melissa worden in oktober 2022 met spoed overgeplaatst van een gezinshuis in De Glind naar een ander gezinshuis 20 kilometer verderop. Tot verbazing en opluchting van Melissa, zij maakt zich al maanden zorgen over de situatie in het gezinshuis. Het verhaal van Melissa staat niet op zichzelf. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat signalen over misstanden in de gezinshuiszorg vaker niet op worden gepakt.
In het najaar van 2022 onthulde Omroep Gelderland misstanden in Jeugddorp De Glind. Naar aanleiding van die uitzendingen zocht Melissa’s familie contact:

"Namens de bijna uitgeputte familie van drie kinderen die in De Glind wonen zouden wij graag willen weten waar wij met ons verhaal terecht kunnen. Naar aanleiding van uw documentaire zijn de kinderen vandaag ineens overgeplaatst naar een ander gezin. Iets waar wij al jaren voor pleiten maar wat nooit gehoord is. De persoon die de kinderen opving is ineens uit zijn positie gezet, dus er is iets gaande. Iets wat wij al tijden geleden aangegeven hebben. Deze documentaire komt als een geschenk, maar tevens een bevestiging dat er iets niet in de haak is."

De noodkreet van de familie van Melissa was één van de vele reacties op deze uitzendingen. Reden voor Omroep Gelderland om te onderzoeken waarom gezinshuizen vruchtbare grond zijn voor misstanden. We ontdekten dat er in het gezinshuis waar Melissa’s zoons woonden, al eerder tenminste twee kinderen halsoverkop zijn weggehaald. Wat zich in het gezinshuis heeft afgespeeld, is onduidelijk.
Voor Melissa komt deze overplaatsing als een totale verrassing. Zelf uitte ze al meermaals haar zorgen over deze gezinshuisouder. Een paar dagen na de uitplaatsing van haar kinderen heeft ze een telefoongesprek met de voogd. Melissa hoort dan dat er bij de voogdij-instelling al langere tijd zorgen waren over de gezinshuisouder, die al ruim 3 jaar voor haar kinderen zorgde. Maar wat die ‘grote zorgen’ inhouden weet Melissa tot op de dag van vandaag niet.

We mogen niks bespreken

“Ik heb mijn kinderen in heel veel dingen niet kunnen beschermen, maar ik zocht wel hulp”, vertelt Melissa geëmotioneerd. “We zien nu wat er allemaal van is gekomen. Ik neem mezelf heel veel kwalijk.”
“Het blijft heel moeilijk”, vult Melissa’s moeder Astrid aan. “We mogen ook niks bespreken met de kinderen. Het is ons niet verboden, maar je bent bang dat als je vragen gaat stellen, dat we de kinderen helemaal niet meer mogen zien.”
Bekijk hier het tweede deel van In het Vizier van De Jager
In het vizier van De Jager - De schokkende waarheid achter de gezinshuiszorg (deel 2)

Heeft hij misschien iets met de kinderen gedaan?

De zorgen bij Melissa blijven groot. “Ik heb wel meerdere dingen aangegeven die ik niet prettig vond bij die gezinshuisvader. Bijvoorbeeld: mijn kinderen sliepen daar in bed, kregen een kus op de mond en liepen naakt door het huis als ze uit de douche kwamen. En toen ben ik me wel gaan afvragen hoe ze zo abrupt daar zijn weggehaald, of hij misschien niet iets met de kinderen heeft gedaan.”
We doken in de dossiers van meerdere kinderen die bij deze gezinshuisouder woonden. Hierin staat niet wat de directe aanleiding was om Melissa’s kinderen met spoed uit het gezinshuis te halen.
Wel staat er onder meer dat de zorgaanbieder veiligheidsafspraken heeft gemaakt met de gezinshuisouder en een ander kind. Het gaat dan om afspraken als: het kind slaapt op de eigen kamer, kust de gezinshuisouder niet op de mond en gaat alleen in aanwezigheid van andere kinderen met de gezinshuisouder naar diens chalet. Tegen die afspraken in wordt er toch één kind meegenomen naar het chalet.
Ook dit staat in een dossier: “In maart 2022 heeft (naam kind) gezinshuisouder beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Enkele uren later trok hij zijn beschuldiging in en gaf aan dat het een herbeleving was. Er is besloten door de gezinsvoogd om hem niet te verhoren, maar er is besloten om hem meer tijd te geven in de therapie.”

Gezinshuisouder nam verkeerde beslissingen

De gezinshuisouder zelf ontkent bij monde van zijn advocaat dat er sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij benadrukt dat hij altijd de belangen van de kinderen voorop had staan, maar dat hij daarin soms ook doorschoot en verkeerde beslissingen nam. De uithuisplaatsing van de kinderen heeft hem zeer veel gedaan. De gezinshuisouder zegt zodanig geraakt te zijn door de gebeurtenissen en hetgeen daarop volgde dat hij heeft besloten om niet meer in de jeugdhulp werkzaam te zijn. Hij heeft zijn gezinshuis verkocht en is inmiddels verhuisd.
Melissa blijft achter met veel vragen. Ze wil graag met haar kinderen in gesprek. “Ik heb al zoveel van mijn kinderen gemist sinds ze weg zijn. Ik heb ze zo lang niet mogen zien en ik zie ze alsnog zo weinig. Laat me maar gewoon even goed met ze praten en laat me vragen stellen. Misschien gaat een rechter mij op een dag zelf wel vragen: heb je je kinderen weleens gevraagd hoe het zit? Heb je er met je kinderen over gesproken, hoe zij zich voelen? Wat ga ik dan zeggen, nee, dat mocht niet van de William Schrikker Groep?”
Melissa weet nog altijd niet wat de directe aanleiding was om haar kinderen uit het gezinshuis te halen. De William Schrikker Groep heeft die vraag volgens Melissa nog niet beantwoord. Zorgaanbieder Stichting Jeugddorp De Glind is recent wel met Melissa in gesprek gegaan. Zij kunnen niet vertellen waarom de kinderen uit huis moesten, maar wel waarom zij zelf de samenwerking met deze gezinshuisouder hebben opgezegd.
Omroep Gelderland heeft de William Schrikker Groep meerdere vragen gesteld. De organisatie wil niet meewerken. Zorgaanbieder Stichting Jeugddorp De Glind beantwoordt wel vragen, maar zij kunnen niet op een individuele casus ingaan.
Publicatie met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Publicatie met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten © Omroep Gelderland