Achterhoek

Gezin kwam voor rust naar het oosten, maar nachtmerrie dreigt

Het spoor komt zo’n 10 meter dichter bij de woning van Erkan Tasan te liggen.
Het spoor komt zo’n 10 meter dichter bij de woning van Erkan Tasan te liggen. © REGIO8
DIDAM - Erkan Tasan verruilde het drukke Leiden voor een rustige plek op de grens van de Liemers en de Achterhoek. In 2019 streek hij met zijn gezin neer aan de rand van Didam. Het leek zo mooi: veel grond en een prachtig huis. Maar de droom die toen in vervulling ging, lijkt nu te ontaarden in een nachtmerrie. Er is zelfs een kans dat ze moeten verhuizen.
Nu de zogenoemde RegioExpres - de sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem - er komt, is ProRail druk bezig grond in bezit te krijgen voor de aanleg van het extra spoor. Hierdoor zijn er onder andere in Didam meerdere inwoners die grond moeten verkopen. Er zijn daar nog acht huishoudens in onderhandeling, onder wie Tasan.
Zijn perceel grenst dan wel aan het bestaande spoor, maar met een oppervlakte van in totaal 5000 vierkante meter was het ver genoeg van zijn huis om weinig hinder te ondervinden. Met de aanleg van een tweede spoor voor de RegioExpres levert hij 1000 vierkante meter in. Het spoor komt nu ook zo’n 10 meter dichter bij zijn woning te liggen.
ProRail gedraagt zich echt als een maffiaorganisatie
“Ik hoorde twee jaar geleden voor het eerst van de plannen voor een extra spoor. Toen we het huis kochten wisten we nog van niks”, vertelt Tasan aan mediapartner REGIO8. De inwoner van Didam is niet te spreken over de handelswijze van de spoorbeheerder: “ProRail gedraagt zich echt als een maffiaorganisatie, ze komen bij je met an offer you can’t refuse. Iets wat je alleen uit de films kent.”

'Die grond raak ik hoe dan ook kwijt'

Volgens Tasan is de spoorbeheerder niet vatbaar voor zijn inbreng. “Die grond raak ik hoe dan ook kwijt, dat is al besloten. Ik heb alleen nog een paar eisen, die worden vooralsnog niet ingewilligd.”
Als het spoor dichterbij komt, wil hij op een ander gedeelte van zijn perceel een nieuw huis bouwen dat hij goed gaat isoleren tegen het geluid van het extra spoor. Maar daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Die voorwaarde stelt hij bij de verkoop van zijn grond.
Maar naar eigen zeggen krijgt hij met dit plan nul op het rekest bij de gemeente. “Ik vind het echt bizar dat ik niet ergens anders op mijn eigen grond mag bouwen”, klinkt het.
Volgens Tasan wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ProRail en de provincie kunnen ze niks met de bestemmingsplanwijziging die ik wil doen. Ze verwijzen me door naar de gemeente. De gemeente verwijst me echter weer terug naar ProRail en de provincie”, zegt de Didammer die merkbaar gefrustreerd is over de gang van zaken. “De gemeente zorgt ervoor dat ik er nog niet uit ben.” Montferland laat in een reactie weten geen uitspraken te doen over deze zaak.

Wat ze bieden is 'slechts wisselgeld'

Tasan is ook niet te spreken over het schadeloos stellen vanuit ProRail. “Het bedrag wat ze buren geboden hebben voor hun grond is slechts wisselgeld. Ze weten dat ze de grond toch wel in bezit krijgen.”
ProRail betwist deze uitspraak. “In het algemeen kan gezegd worden dat de grondeigenaren volledig schadeloos gesteld worden. Dat wil zeggen dat de grondeigenaren voor en na realisatie van de RegioExpres in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Perceeleigenaren worden bijgestaan door onafhankelijke adviseurs/taxateurs en de kosten daarvoor worden aan de eigenaren vergoed”, zegt woordvoerder Jeroen Wienen tegen REGIO8. Hij geeft aan dat de organisatie alleen met register-taxateurs en beëdigde rentmeesters werkt en er een marktconforme prijs betaald wordt.
Ik kan als burger nooit tegen een leger advocaten van ProRail op
Volgens Tasan zitten hier nog wat haken en ogen aan: “Je moet zelf bewijzen aan ProRail dat je huis minder waard wordt, dat is bijna niet te doen. Als je het niet eens bent over de prijs, en bijvoorbeeld naar de rechtbank gaat, verlies je het altijd. Ik kan als burger nooit tegen een leger advocaten van ProRail op.” Hij ervaart dan ook veel stress van de hele situatie.

ProRail doet zijn ‘uiterste best’

Wienen geeft aan dat ProRail zijn uiterste best doet om er met de grondeigenaren uit te komen. “Wij begrijpen heel goed dat de belangen verschillend zijn en dat de RegioExpres het algemeen belang dient en haaks kan staan op de individuele belangen. Wij hebben er alle begrip voor dat er bij grondeigenaren emoties kunnen loskomen.”
Dat is volgens de organisatie mede de reden waarom ze begin 2023 gestart zijn met vervroegde grondverwerving om grondeigenaren op tijd te informeren en met hen in gesprek te komen. “We doen onze uiterste best om, met in achtneming van de huidige wet- en regelgeving, met alle grondeigenaren tot overeenstemming te komen”, aldus Wienen.
ProRail is inmiddels enkele maanden bezig met de feitelijke gesprekken op inhoud over de schadeloosstelling. Naar verwachting zullen die gesprekken nog maanden duren.

Verhuizen?

Het gezin heeft echter weinig aan de boodschap van ProRail. Tasan hoopt vooral dat de gemeente Montferland meewerkt. “En als we er echt niet uitkomen zit er niets anders op dan te verhuizen, dan gaan we hier weg”, benadrukt hij. “In 2019 hebben we de grote stap gezet om de Randstad te verlaten voor de rust hier, we hadden nooit gedacht dat het al zo snel voorbij zou zijn.”
Ondanks alle teleurstelling en frustratie blijft het gezin hoop houden. “Mijn oproep aan de organisaties met wie we aan tafel zitten is: doe beter je best. Voor hen is het werk, zij zetten om 17.00 uur de computer uit, voor ons is het ons leven. Wij zijn er dag en nacht mee bezig.”