Rivierengebied

'Waar ben je in godsnaam mee bezig?', klinkt het verbijsterd over windmolens

De huidige windmolens langs de A15 bij Echteld.
De huidige windmolens langs de A15 bij Echteld. © Google Streetview
ECHTELD - "Waar ben je in godsnaam mee bezig?" De vraag brandt Els Borst uit Echteld op de lippen. Ze stelt hem graag aan BBB-gedeputeerde Ans Mol, die instemde met de komst van zeven gigagrote windmolens in het buitengebied van Echteld. En dat terwijl de BBB tegenstander is van 'het grootschalig plaatsen van windmolens op het land', een citaat dat letterlijk staat in het provinciale programma van de boerenpartij.
Het gaat niet over niks, daar in Echteld. De zeven windmolens worden namelijk 270 meter hoog. Daarmee zijn ze bijna twee keer ze hoog als de huidige windmolens die nu nog op de geplande locatie langs de snelweg A15 staan. Het lijken straks zelfs de allerhoogste windmolens van heel Nederland te worden.
"Ik heb hoogstamfruitbomen in mijn tuin staan en daar komen nu stalen hoogstammen bij", zegt een boze Els Borst van Stichting Tegenwind vrijdag in het tv-programma De Week van Gelderland. "Ze komen nog dichterbij te staan dan die huidige windmolens. Die staan op 600 meter, maar de nieuwe komen op 400 tot 500 van mijn huis te staan. Het geluid en de gezondheid zijn de grote problemen, je krijgt slapeloze nachten en trillingen. Ik sta nu met de rug tegen de muur omdat ik mijn huis niet zou kunnen verkopen."

'Puur kiezersbedrog'

Tot haar verbijstering zag Borst het Gelderse provinciebestuur dinsdag groen licht geven voor de windmolens. "Wij hebben veel moeite gedaan om te laten weten hoe omwonenden erover denken. We hadden veel contact met de BBB, want die is tegen windmolens. Maar gedeputeerde Ans Mol is van de BBB en die heeft vóór gestemd. Dat is puur kiezersbedrog."

De redactie van de Week van Gelderland nodigde BBB-gedeputeerde Ans Mol vrijdag uit in de studio om een reactie te geven. De politicus zei te zijn verhinderd. Ook een plaatsvervanger was niet beschikbaar voor een reactie.

BBB-fractievoorzitter Rik Loeters laat zaterdag desgevraagd weten dat BBB wél tegen plaatsing van de windturbines is: "We zijn nog steeds tegen, want het zijn gewoon eiffeltorens. Maar in het coalitieakkoord is vastgelegd dat we lopende zaken zoals deze niet stop zouden zetten. Als we het tegen willen houden, is dat juridisch bijna onhaalbaar."

Loeters voegt eraan toe dat hij het enorm frustrerend vindt om 'te worden geconfronteerd met oude lopende trajecten rondom wind'. Over de omvang van de turbines en het beschermen van de leefomgeving is volgens BBB nog veel te zeggen. "We zullen daarover vragen gaan stellen aan de Gedeputeerde Staten."

Brandbrief gemeente

Maar Els Borst is boos. "Er wordt gezegd dat omwonenden erbij betrokken zijn, maar dat is niet waar. De provincie heeft ons advies dinsdag ter plekke naast zich neergelegd."
Dat die gang van zaken niet fijn is, snapt Alda van Zijl-Hoek wel. Zij is namens D66 raadslid van de gemeente Buren. In een brandbrief aan de provincie noemde de gemeente de windmolens "absoluut onwenselijk". Toch stemde Van Zijl-Hoek in een raadsvergadering vóór de komst van de torenhoge windmolens. "Niemand wil graag die windmolens daar hebben, dat snap ik ook wel. Maar op andere plekken zijn weer andere tegenstanders, terwijl we de energietransitie gewoon móeten doen."
Door vóór te stemmen, kon de gemeente Buren de regie in eigen hand houden, stelt het raadslid. "De informatievoorziening en het overleg met de inwoners, dat hadden we dan zelf kunnen doen." Uiteindelijk stemde een meerderheid in Buren echter tegen en dus ligt de regie rond de windmolens nu bij de provincie Gelderland.
Overigens was er eerder sprake van negen windmolens, maar dat worden er dus zeven. Er gaat een streep door de twee molens die het dichts bij woningen zouden staan. Helemaal doof voor de zorgen van de omgeving lijkt de provincie Gelderland dus niet. "Hoe begrijpelijk die zorgen ook zijn, de komst van een windpark op deze locatie komt niet uit het niets. We geven nu concreet vervolg aan eerder democratisch vastgesteld beleid."
Bekijk hier het hele gesprek in De Week van Gelderland:
'Waar ben je in godsnaam mee bezig?', klinkt het verbijsterd over windmolens