Arnhem en omstreken / Achterhoek

Uitkering voor meer mensen, maar personeel blijft lastig te vinden

Kantoor UWV
Kantoor UWV © UWV
ARNHEM - Na twee jaar van gestage daling is het aantal werkeloosheidsuitkeringen in Gelderland in 2023 met 10 procent gestegen tot 16.871. Dat zijn er echter nog steeds aanzienlijk minder dan eind 2019. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. In de Achterhoek en in het Rivierengebied is het aantal uitkeringen sterker gestegen dan landelijk. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen met bijna 8 procent toe.
"Als we kijken naar de cijfers van vorig jaar dan zien we een grillig verloop", zegt Jörgen Zegel, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. "Hoewel de WW is gestegen, blijft het aantal uitkeringen in Gelderland uitzonderlijk laag." Voor dit jaar verwacht de instantie wel dat de WW verder en sterker zal stijgen. "Wel denken we dat het lager blijft dan in 2019."
Ontwikkeling WW in Nederland in de periode 2022 - 2023, hoe donkerder hoe meer WW-uitkeringen.
Ontwikkeling WW in Nederland in de periode 2022 - 2023, hoe donkerder hoe meer WW-uitkeringen. © UWV

Recessie en energiekosten zorgen voor problemen

Als je inzoomt op sectoren dan zeggen de cijfers dat met name in de detail- en groothandel, de industrie en in de bouw meer mensen een uitkering aanvragen. "Een aantal sectoren wordt flink geraakt doordat we in een recessie zitten. De WW is in deze sectoren sterk gestegen. Denk aan een aantal grote winkelketens die failliet is gegaan. Daarnaast hebben bedrijven te maken gehad met hoge energiekosten en je ziet dat bouwbedrijven het moeilijker hebben. Het is in de bouw toch niet zo booming is als aanvankelijk gedacht, onder andere doordat vergunningverlening ingewikkelder is", zegt Zegel.

ICT'ers en zorgpersoneel hard nodig

De verwachting van het UWV is dat het aantal WW uitkeringen dit jaar zal toenemen en het aantal vacatures licht zal afnemen. "De spanning op de arbeidsmarkt is nu zeer krap. We verwachten dat de spanning dit jaar iets af zal nemen naar krap." Door vergrijzing en groei blijven mensen nodig. "Eén op de tien is nu 60 jaar en stopt dus over zeven jaar met werken", zegt Zegel. Voor een aantal sectoren blijft de vraag naar personeel onverminderd groot.
Bedrijven willen productiever worden met minder personeel. ICT'ers zijn in elk soort bedrijf hard nodig om dat voor elkaar te krijgen
Jörgen Zegel, arbeidsmarktadviseur UWV
In de zorgsector en het onderwijs blijft de vraag groot. Doordat we met zijn allen ouder worden en meer zorg nodig hebben blijft de zorgvraag hoog. ICT'ers zijn op allerlei vlakken hard nodig: "Bedrijven willen productiever worden met minder personeel. ICT'ers zijn in elk soort bedrijf hard nodig om dat voor elkaar te krijgen." Ook in het onderwijs zijn veel mensen nodig vanwege het lerarentekort.

UWV verwacht minder nieuwbouw

In Gelderland moeten de komende jaren fors veel woningen worden gebouwd, maar volgens het UWV wordt er komend jaar minder gebouwd. Dat komt volgens de instantie onder andere door strengere eisen, hoge kosten en een tekort aan bouwlocaties. Na jaren van groei in de bouwsector stopt die dit jaar.
De vraag van personeel in de bouwsector blijft echter wel hoog, maar de krapte wordt waarschijnlijk wel minder. "In de voorgaande jaren zagen we al dat bij bouwkundig architecten de krapte afnam. Zij zitten aan het begin van het bouwtraject en voelen daardoor die daling van het aantal opdrachten als eerste", aldus de uitkeringsinstantie. "Veel projecten die nog op de tekentafel lagen kwamen bijvoorbeeld in de knel door de hoge rentes."

Vraag naar bouwmensen blijft

Bouwbedrijven die zich bezig houden met herstel, onderhoud en verbouw van bestaande gebouwen zullen dit jaar extra personeel nodig hebben. Daarnaast zorgen de energietransitie en verduurzaming voor extra werkgelegenheid. Zo zijn monteurs en installateurs nodig voor de aanleg en het onderhoud van elektriciteitsnetten. Naar verwachting zullen er 51.000 vacatures zijn.