Rivierengebied

Inspectie beoordeelt Tielse school met onvoldoendes

Ter illustratie: middelbare scholieren
Ter illustratie: middelbare scholieren © ANP
TIEL - Het Lingecollege in Tiel scoort meerdere onvoldoendes in een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie. Onder andere de sociale veiligheid is in het geding. Er vinden buiten de lessen diverse incidenten plaats, die zorgen voor onveilige situaties.
Aanleiding voor het onderzoek waren de signalen die de Onderwijsinspectie in het voorjaar en de zomer van 2023 kreeg. De inspectie constateerde toen dat er risico's waren in de kwaliteit van het onderwijs, waaronder de veiligheid, en besloot daarom een kwaliteitsonderzoek uit te voeren.
De resultaten van dit onderzoek zijn nu te lezen in een rapport. Daarin wordt de onderwijskwaliteit van de afdelingen vmbo-basis en vmbo-kader van de school als onvoldoende beoordeeld. Naast veiligheid scoort de school onvoldoende op de standaarden Basisvaardigheden en het kwaliteitsgebied Sturen, kwaliteitszorg en ambities.

Onveilige situaties

Eén van de onderdelen waar de school in Tiel onvoldoende op scoort is de sociale veiligheid. "In gesprekken met zowel leerlingen als docenten komt naar voren dat er diverse incidenten plaatsvinden buiten de lessen op het gebied van psychische, fysieke en sociale veiligheid. Hierdoor ontstaan onveilige situaties voor leerlingen", schrijft de inspectie.
De incidenten zouden onder andere plaatsvinden tussen leerlingen van het Beroepscollege en leerlingen van de EOA (anderstalig onderwijs, red.). Deze zijn beide in hetzelfde gebouw gevestigd, maar er is weinig overleg tussen beiden. Conciërges van het Lingecollege zien dat de straatcultuur de school binnenkomt. Ze weten af en toe niet hoe ze hierop moeten handelen.
Hoewel de school jaarlijks de beleving van veiligheid en het welbevinden van leerlingen op de school monitort, worden deze resultaten niet besproken. De school neemt geen preventieve maatregelen om de veiligheidssituatie te verbeteren. Ook onderbreekt er een anti-pestcoördinator en is er op het gebied van veiligheid geen samenwerking met de andere gebruikers van het gebouw, leerlingen van de EOA.

Reactie bestuur

Het bestuur van het Lingecollege geeft in een reactie in het rapport aan dat er op korte termijn ingezet wordt op een analyse van het veiligheidsprobleem. "Dit zal leiden tot een helder beeld wat we vervolgens zullen gaan gebruiken voor een afdelingsspecifiek beleid wat aansluit bij onze doelgroep", aldus het bestuur. Over een jaar zal de onderwijsinspectie opnieuw onderzoek uitvoeren om te kijken of er verbeteringen uitgevoerd zijn.