Rivierengebied / Arnhem en omstreken

Nieuwe hoogwatergolf komt naar ons toe

Hoogwater in de Nederrijn.
Hoogwater in de Nederrijn. © ANP
TIEL - Waterschap Rivierenland houdt rekening met een vijfde hoogwatergolf op de grote rivieren aan het eind van deze maand. Het water komt niet zo hoog te staan als tijdens de laatste twee pieken, maar er is wel opnieuw sprake van een verhoogde waterstand.
Kwelwater in de polders zal weer toenemen en water dat in kelders en kruipruimtes is ontstaan gaat nog niet verdwijnen, aldus het waterschap dinsdag. Ook Rijkswaterstaat voorziet dat het water in de Rijn, Waal, Lek en IJssel vanaf zaterdag weer gaat stijgen. Dan gaat ook de afvoer van de Maas weer omhoog.

Kwelwater

Kwelwater is rivierwater dat bij hoogwater onder de dijken doorsijpelt en in de polders weer omhoogkomt. Omdat het al sinds eind november steeds opnieuw hoogwater is, staan in de polders erg veel en grote plassen. Landbouwers hebben daar last van.
Op dit moment zakt de kwel een beetje weg, aldus Rivierenland, maar vanaf volgende week neemt het probleem weer toe. Ook het grondwater blijft heel hoog staan. Daardoor hebben sommige huizen en gebouwen last van water in de kruipruimte. Daar is weinig aan te doen, behalve wachten tot het rivierwater weer zakt, aldus de waterschappen.

Voor het eerst onder 10 meter

De Rijn bij Lobith zakt vrijdag voor het eerst in twee maanden onder de 10 meter boven NAP. Daarna gaat de waterstand direct weer omhoog naar ergens rond de 13 meter boven NAP.
Waterschap Rivierenland laat het drijvende gemaal De Pannerling in de haven van Arnhem liggen. Het gemaal hoort thuis in Doornenburg in de Overbetuwe, maar is versleept toen het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam de watervloed van de Linge niet afdoende weg kon werken. Met het oog op de nieuwe hoogwatergolf is De Pannerling niet helemaal terug naar Doornenburg gebracht, aldus het schap.