Stedendriehoek

Apeldoorn realiseert liever woningen dan toegezegde natuur

Het gebied waar het om gaat.
Het gebied waar het om gaat. © Google Streetview
KLARENBEEK - De aanleg van 20 hectare natuur staat op losse schroeven in Apeldoorn. De gemeente maakte hierover afspraken met de provincie Gelderland, maar komt daar nu op terug. Het college bouwt liever vijfhonderd woningen in het gebied aan de zuidrand van de stad, en onderzoekt of de toegezegde natuur elders in de omgeving kan worden gerealiseerd. Volgens ambtenaren is dit niet kansrijk.
Nu zijn het nog weilanden, maar straks moet het nieuwe natuurgebied ten zuiden van de snelweg A1 onderdeel zijn van een groene verbinding tussen het Matenpark en het Beekbergerwoud. De provincie ziet dit als ideale plek om elders (door mensen) verdwijnende natuur te compenseren. In 2018 werden hierover afspraken gemaakt: Apeldoorn krijgt 1,9 miljoen euro voor de aanleg en het beheer.
Nu krabbelt het college terug. Apeldoorn staat voor een grote woningbouwopgave. De locatie zou volgens burgemeester en wethouders uitermate geschikt zijn voor vijfhonderd nieuwe woningen. Die passen naadloos in het plan voor twee- tot drieduizend nieuwbouwwoningen in Beekbergsebroek, een nieuwe wijk of dorp aan de zuidkant van de A1, vlakbij het kanaal. Voor de natuurcompensatie van de provincie moet dan een andere plek worden gezocht.

Negatief advies

Maar de kans dat hiervoor een nieuwe plek wordt gevonden, is niet heel groot. Dat oordeelden ambtenaren van de gemeente. Die onderzochten de haalbaarheid van het plan en adviseerden vast te houden aan de afspraken met de provincie. Het college legt dit advies opzij en besluit toch op zoek te gaan naar een alternatieve locatie.
Dit leidt tot onvrede bij de voltallige oppositie in de gemeenteraad. Die zijn boos, omdat het college dit besluit heeft genomen zonder de raad hierover te informeren. Ook omdat er in november een verhitte discussie is gevoerd over de bouw van de eerste (flex)woningen in Beekbergsebroek. Partijen merken op dat ze destijds zonder volledige informatie een besluit hierover moesten nemen.

Spoeddebat

Een spoeddebat donderdagavond klaarde de lucht niet. Integendeel. De oppositiepartijen dienden gezamenlijk een motie van treurnis in; een blijk van afkeuring over de gang van zaken. Vooral omdat B en W met te weinig bevredigende antwoorden zou komen naar raadsleden met vragen over de informatieverschaffing.
“We krijgen niet de reflectie waar we om hebben gevraagd”, verklaart Jarin van der Zanden (ChristenUnie). Sommige raadsleden uiten hun opgekropte frustraties, waaronder Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren): “Dit is niet de eerste keer dat wij te laat betrokken zijn bij belangrijke onderwerpen”.

'Dieptriest'

Zoals verwacht, wordt de motie verworpen door alle coalitiepartijen (VVD, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks, SGP en SP). “Dieptriest dat we het nieuwe jaar op deze manier van start gaan”, meent Thomas Hendriks (SP). Hij stelt dat het college niet bewust informatie heeft achtergehouden. Meer begrip komt van Ellen Soorsma (GroenLinks): “Het was onhandig van het college, maar geen bewuste actie. We zullen dat in de toekomst anders doen”.
Mocht er tóch een geschikte alternatieve locatie voor de natuurcompensatie van de provincie worden gevonden, dan kunnen de bewoners van de nieuw te bouwen woningen alsnog van groen genieten. De zogenoemde ‘groene wig’ staat ingetekend op 40 hectare. Daar blijft dan 20 hectare van over. Hiervan is 7 hectare inmiddels gerealiseerd.
De provincie Gelderland is op de hoogte gesteld van de plannen. Meer duidelijkheid verwacht het college later dit jaar te kunnen geven.