Rivierengebied

Het Halostapad in Aalst

Klaas bewandelt het Halostapad in Aalst.
Klaas bewandelt het Halostapad in Aalst.
Het nieuwe Halostapad voert langs mooie en historische bezienswaardigheden van de polder rondom Aalst. U loopt langs akkers, weiden, wetering, door de uiterwaarden en natuurlijk komt u ook door het dorp Aalst. Klompen aan, rugzak op en gaan!
Wijngaard Van de Vos en de Druif is in 2021 aangelegd. Doordat de wijngaard tussen de Machinedijk en de Veerdam ligt en de hele dag het zonlicht vangt, zijn de voorwaarden gunstig voor het telen van druiven. In de wijngaard groeien twee druivenrassen: de Johanniter (stokken van tien jaar oud) en de Souvignier gris. Van beide rassen wordt een witte wijn gemaakt. Vanaf de vlonder met hekwerk (met details van de vos en de druif) is er een prachtig uitzicht over de Drielse Wetering en de monumentale doorgang onder de Maasdijk. Aalst is trots op zijn wijngaard!

De Machinedijk

Deze dijk heet zo omdat hier vroeger een gemaaltje stond bij de uitwatering van de Drielse Wetering naar de Maas. Veel verliefde paartjes uit Aalst hebben hier hun eerste kusje uitgewisseld, daarom wordt de dijk ook wel Vrijersdijk genoemd. Het is nog steeds een geliefd wandeldijkje voor de “Aolstersen”. Aan de Machinedijk ligt aan weerskanten een trap naar de Drielse Wetering waarin regelmatig bevers zwemmen. Tegen de schemer kun je bevers de Machinedijk op en af zien klimmen. Ze zoeken eten in het bosgebiedje langs de Afgedamde Maas. U kunt het sleepspoor van hun platte staart naast de trap zien.

Het Esmeer en De Neswaarden

Het Esmeer is een diepe plas, 25 jaar geleden ontstaan door zandwinning ten behoeve van de wegenbouw. Aan de overkant van het water is een recreatiegebied aangelegd: De Neswaarden. U kunt even een ommetje maken om dit gebied te bewonderen. Het is een mooi gebied met strand, ligweide, zwemvlot, volley- en voetbalveldjes en een grote waterspeeltuin. De speeltuin is ontworpen met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Er is ook een gezellige bistro: D’n Duuk. De Neswaarden is voor iedereen vrij toegankelijk.
De route voert langs mooie en historische bezienswaardigheden van de polder rondom Aalst
De route voert langs mooie en historische bezienswaardigheden van de polder rondom Aalst

Vlinders in de uiterwaard

Deze uiterwaard bestaat uit kruidenrijk grasland. Het wordt begraasd door boerderijdieren; koeien en paarden. In de zomermaanden vliegen hier o.a. icarusblauwtjes. Deze kleine blauwe vlinders voeden zich met nectar uit onder andere klaversoorten. Ook de rupsen vinden klaver lekker: de jonge groene rupsjes mineren de blaadjes. Dat betekent dat ze het bladmoes eten dat tussen de hardere cellen van de buitenkant zit. Als ze groter worden, eten ze het hele blad op. Het icarusblauwtje heeft oranje stipjes aan de onderzijde van de vleugels. Andere vlinders die hier hun leefgebied hebben, zijn het koolwitje, de kleine vos, het hooibeestje en het bonte zandoogje.

Rabatten

In de uiterwaarden zie je langwerpige verhogingen en greppels. Dat zijn overblijfselen van een rabattenbos. Boeren wilden graag al het land nuttig maken. Ze maakten drassig land in de uiterwaarden geschikt voor de aanplant van wilgen of populieren. Er werden greppels gegraven en de uitgegraven grond werd voor de verhogingen gebruikt. Daarop werden wilgen geplant. Een dergelijk wilgenbos heet een griend. Na hoogwater bleef er slib achter en na verloop van jaren slibden de greppels dicht. Uiteindelijk kon het drassige land omgezet worden in hooiland en werden de wilgen verwijderd. De griend maakte plaats voor schapen, die op het voormalig rabattenbos konden grazen. De langwerpige verhogingen herinneren aan deze bijzondere ontginning van drassig land.
Het gemaal H.C. de Jongh
Het gemaal H.C. de Jongh

Het gemaal H.C. de Jongh

Het gemaal is een rijksmonument, in gebruik genomen in 1936. Het verzorgt de in- en uitlaat van water uit het gebied ten westen van de A2. Door de lage ligging is bemaling noodzakelijk voor de afwatering. Onderaan de muur van het gemaal zijn twee gedenkplaten gemetseld: één over het oude gemaal uit 1854 en één over het stoomgemaal uit 1881. Onder verantwoording van het polderdistrict Groot Maas en Waal is het gemaal in 1998 gerenoveerd en voorzien van een krooshekreiniger die het vuil voor de waterinlaat automatisch weghaalt.

Tichelgaten

Het Halostapad loopt noordelijk van de Capreton langs een aantal tichelgaten. Een tichelgat is een meertje, uitgegraven ten behoeve van de kleiwinning voor de steenfabriek van Aalst. Nu zijn het prachtige natuurgebieden. Momenteel slapen in de tichelgaten ’s avonds een tiental grote zilverreigers. Hopelijk gaan ze hier in de toekomst broeden. In het riet en struweel broeden tal van zangvogels zoals kleine karekiet, rietgors en bosrietzanger. In de winter is het een rustgebied voor allerlei soorten eenden: slobeend, wintertaling, smient, tafeleend en kuifeend. Tot voor kort was hier ook een broedkolonie van zwarte sterns. Ze foerageerden op het Esmeer. Jammer dat het niet zo goed gaat met deze sierlijke meeuwen, maar gelukkig komen ze nog voor bij Loevestein en in de Hurnse uiterwaard.

Capreton

In de vorige eeuw liepen er drie afzonderlijke weteringen naast elkaar vanuit het oosten naar het dorp Aalst om het polderwater in de Maas te kunnen afvoeren. Het waren de weteringen van Gameren, Nieuwaal en Zaltbommel. Langs iedere wetering lag een kade. Het moet een bijzonder gezicht zijn geweest: drie weteringen met ieder hun eigen kade. Omdat het een beetje op een vestingachtig werk leek, dat in Frankrijk een Capreton werd genoemd, is het mogelijk dat die term in de Franse tijd aan dit stelsel van weteringen is gegeven. Rond 1960 zijn de kaden weggegraven, zodat er één breed afvoerkanaal ontstond: Capreton.
Teksten aangeleverd door: SLG