Arnhem en omstreken

Pesterijen, agressie en intimidatie 'bovengemiddeld hoog' bij provincie

Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. © ANP
Bij de provincie Gelderland komt ‘ongewenst gedrag’ bovengemiddeld voor. Het gaat om pesten, mondelinge agressie en intimidatie door leidinggevenden en collega’s. Op signalen wordt volgens de melder niet altijd goed ingegrepen.
De resultaten komen naar voren uit een onderzoek van de Arbo Unie. De provincie wordt in dat onderzoek vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking. Op ongewenst gedrag scoort het in die vergelijking slecht.
Volgens het onderzoek komen ongewenste omgangsvormen over de hele breedte van de organisatie voor. In een eerste reactie noemt gedeputeerde Peter Drenth de conclusies ‘niet fraai’. “Er is echt wat aan de hand, dat vraagt om ingrijpen.”

'Zorgwekkend aantal aandachtspunten'

In het onderzoek worden geen specifieke afdelingen genoemd, maar de onderzoekers concluderen wel dat ‘een aantal afdelingen opvalt met een zorgwekkende hoeveelheid aandachtspunten.”
De - inmiddels vertrokken - directeur van de provincie stelde het onderzoek vorig voorjaar in, samen met de Ondernemingsraad. Het gaat niet om het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de commissaris van de Koning, John Berends. Dat onderzoek is pas richting de zomer klaar.
Uit het nu aan de medewerkers gepresenteerde onderzoek komt ook naar voren dat feedback geven onvoldoende ontwikkeld is bij de provincie. “Er zijn gevallen bekend van werknemers die overvallen worden door een negatief oordeel over hun functioneren, zonder dat zij naar hun beleving op de hoogte waren van eventueel disfunctioneren”, staat in een van de conclusies. “Dit creëert bij andere medewerkers een gevoel van onveiligheid.”
Daarnaast zijn medewerkers individualistischer gaan werken. Veel medewerkers geven in het onderzoek wel aan dat de provincie 'een prettige werkgever met goede arbeidsvoorwaarden is.'
Eerder bracht Omroep Gelderland aan het licht dat bij Rijkswaterstaat sprake is van een angstcultuur: