Arnhem en omstreken

Minister wil Arnhems hoofddoekjesbesluit van tafel

Demissionair minister Dilan Yesilgöz.
Demissionair minister Dilan Yesilgöz. © ANP
ARNHEM - Als het aan demissionair minister Dilan Yesilgöz ligt, gaat het besluit van de gemeente Arnhem om hoofddoekjes en andere religieuze uitingen bij boa's toe te staan, van tafel. Dat laat zij de Tweede Kamer weten. In eerste instantie gaat Yesilgöz daarover in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
"Met het oog op het goed functioneren van de strafrechtelijke handhaving, acht ik het noodzakelijk dat zowel politie als boa's binnen dezelfde kaders handelen met betrekking tot de uitstraling", stelt Yesilgöz op vragen van de VVD-fractie. "Dat geldt ook voor boa's aan wie bijvoorbeeld politiebevoegdheden en eventuele geweldsmiddelen zijn toegekend."

'Vraagt neutrale houding en uitstraling'

Om die reden zegt de minister 'echt te vinden dat je zowel voor politie als voor boa's het uniform neutraal moet houden'. "De aanwending van bevoegdheden en de inzet van geweldsmiddelen kunnen diep ingrijpen in de rechten en grondrechten van burgers. Het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het vraagt niet alleen een neutrale houding, maar ook een neutrale uitstraling. Dat hoort bij elkaar", betoogt Yesilgöz.

Bijna twee jaar geleden werd een voorstel van DENK in Arnhem aangenomen om religieuze uitingen als hoofddoeken, keppeltjes, kruisjes en tulbanden toe te staan bij het uniform van boa’s. Toenmalig wethouder Martien Louwers liet weten dat die motie vooral gezien moest worden als signaal om te komen met landelijke richtlijnen voor alle gemeenten.

Die richtlijnen kwamen echter niet. Sterker nog, minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid stelde dat een boa, net als de politie, afstand moet nemen van ‘zichtbare uitingen van levensovertuigingen, religie, politieke overtuiging en geaardheid’. De minister gaf daarbij aan dat zij ‘strikte naleving van deze richtlijn noodzakelijk acht’.

Vervolgens was er bijna anderhalf jaar radiostilte, tot Arnhem vorige maand toch ineens aangaf samen met Tilburg een eigen koers te varen en religieuze uitingen bij boa's toe te staan.

Yesilgöz verwijst naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Dat oordeelde onlangs dat werkgevers hun personeel het zichtbaar dragen van religieuze of politieke symbolen mogen verbieden. "Een dergelijk verbod kan gerechtvaardigd zijn als een werkgever daarmee een neutraal imago nastreeft. Geen enkel misverstand: dat doe ik. Ik streef dat na", stelt de minister onomwonden.

Arnhemse keuze 'spijtig'

Yesilgöz zegt het spijtig te vinden dat daarin nu onder meer door de keuze van Arnhem onderscheid wordt gemaakt tussen politie en boa's. Zij wil met gemeenten overleggen hoe die regelgeving weer gelijkgetrokken kan worden.
Kamerlid Lilian Helder van de BoerBurgerBeweging stelt dat de minister ook gewoon het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar aan kan passen. "Ik weet dat het kan", reageert Yesilgöz. Toch is het volgens haar de juiste route om de kwestie eerst met de VNG te bespreken.

'Kleine winstwaarschuwing'

Daarbij geeft de minister alvast 'een kleine winstwaarschuwing': "Gezien hoe sommige raden en burgemeesters erin staan, denk ik niet dat dat per se lukt. Maar laten we eerst eens kijken of dat kan."
Of dat betekent dat de minister gemeenten wil dwingen hun plan om hoofddoekjes, keppeltjes en kruisjes bij boa's toe te staan in te trekken als ze daar in gesprek met hen niet uitkomt? "We gaan eerst dat gesprek voeren en niet ondertussen al andere opties op tafel leggen", benadrukt haar woordvoerder. "Daarna gaan we kijken hoe we dat eventueel qua regelgeving kunnen doen en in welke vorm je dat kunt gieten."
De minister belooft de Tweede Kamer voor 1 maart te informeren over de uitkomsten van haar gesprek met de VNG over de neutraliteit van het boa-uniform.