Noord-Veluwe

COA wacht stikstofonderzoek af, doet daarna aanvraag voor AZC Oldebroek

In Oldebroek klinkt protest tegen de mogelijke komst van asielzoekers.
In Oldebroek klinkt protest tegen de mogelijke komst van asielzoekers. © Omroep Gelderland
OLDEBROEK - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is nog steeds van plan een asielzoekerscentrum te openen aan de Bovendwarsweg 83 in Oldebroek. Dat blijkt uit een brief die het COA in december stuurde aan de gemeente Oldebroek, en die de gemeente nu gepubliceerd heeft. Eind januari verwacht het COA de resultaten van een stikstofonderzoek, daarna wil de organisatie in februari een aanvraag indienen voor een AZC met 300 plekken. Omwonenden van de locatie strijden al lange tijd tegen dit plan.
De brief van het COA komt in reactie op vragen van de gemeente Oldebroek. In november vroeg de gemeente naar de voortgang van het onderzoek van het COA, omdat het proces inmiddels behoorlijk lang duurt.
Vlak voor de zomer van 2023 maakte het COA bekend dat de locatie aan de Bovendwarsweg volgens het COA geschikt is voor een AZC. De gemeente Oldebroek publiceerde deze brief, en lichtte omwonenden in. Volgens burgemeester Haseloop met als doel om dit hele proces transparant te doorlopen.

Onrust onder omwonenden

De brief leidde destijds tot grote onrust en veel protest bij omwonenden. Zij zien het niet zitten dat er 300 asielzoekers in het buitengebied komen wonen. Ze zijn bang voor criminaliteit en onveilige situaties. Volgens hen had de gemeente gelijk 'nee' moeten zeggen tegen het voornemen van het AZC.
De gemeente daarentegen zegt niet zomaar 'nee' te kunnen zeggen, omdat het terrein al eerder gebruikt is als AZC, en een vergunningaanvraag volgens burgemeester Haseloop dan ook zeer kansrijk zou zijn, als die puur technisch bekeken moet worden. Zij probeert daarom in gesprek te blijven met het COA, om zoveel mogelijk invloed uit te kunnen oefenen op de uiteindelijke plannen.

Geen bezwaar tegen plannen

Een van de voorwaarden die de gemeente Oldebroek had gesteld aan het COA, was dat de organisatie zelf duidelijkheid zou krijgen over de haalbaarheid van de plannen. Zo moest bij de Provincie Gelderland en bij Defensie gecontroleerd worden of er geen bezwaren zouden zijn tegen de plannen. Het terrein waar het AZC zou moeten komen, ligt namelijk in Natura2000-gebied, tegen een oefenterrein van Defensie aan.
Uit de brief van december blijkt dat die beide partijen inmiddels hebben aangegeven geen bezwaar te zullen maken tegen de plannen.

300 asielzoekers, periode van 10 jaar

Het wachten is volgens het COA nu nog op de resultaten van ecologische onderzoeken en stikstofonderzoeken, vanwege dat Natura2000-gebied. Het COA verwacht die resultaten eind januari te hebben.
"Na positieve uitkomst van die onderzoeken is het COA voornemens om in februari een formele aanvraag in te dienen voor een opvanglocatie met 300 plekken gedurende een periode van 10 jaar", schrijft het COA nu. Daarmee wordt gelijk duidelijk wat de intenties zijn: tot nu toe had het COA zelf nog nergens bevestigd dat er inderdaad 300 asielzoekers gehuisvest zouden moeten worden, en ook de termijn waarvoor het AZC hier gevestigd zou moeten worden, was nog niet officieel benoemd.
Het COA sluit de brief af met de hoop om tegelijk met de aanvraag ook in gesprek te kunnen gaan met de gemeente om het AZC "op een zo goed mogelijke manier - ook voor de omgeving - vorm te kunnen geven."