Gelderland

'Pas op langs rivieren', waarschuwen waterschappen

Drooggevallen uiterwaarden en kades lopen weer onder.
Drooggevallen uiterwaarden en kades lopen weer onder. © Ab Donker
ARNHEM - Waterschappen roepen overal op om niet op zomerkades en taluds langs rivieren en beken te gaan wandelen, nu die mogelijk even droogvallen omdat de waterstand zakt. Het gaat weer regenen en het waterpeil in de grote rivieren stijgt opnieuw.
Kijken naar de hoge waterstanden is in deze kerstvakantie een zeer populair uitstapje. Kijkers zijn echter alleen op de verharde wegen welkom, aldus waterschap Rivierenland. Parkeren in de doorweekte bermen wordt ook afgeraden. Dat veroorzaakt niet alleen schade, een auto kan ook vast komen te zitten in de klei. Veel gemeenten hebben al waarschuwingsborden langs dijkwegen geplaatst.

Uiterwaarden

Nu het water overal zakt hebben dieren in de uiterwaarden even wat meer ruimte. Ook voor hun rust willen de schappen niet dat bezoekers in de eerder nog overstroomde gebieden gaan lopen. Natuurbeheerders hebben sommige gebieden langs de rivieren afgesloten voor de rust van de dieren.
Veel waterschappen handhaven maatregelen als extra inspecties, sluiten van coupures in dijken en openen van stuwen omdat het in de loop van deze week weer hoogwater gaat worden.
Donderdag bereikte de Rijn bij Lobith het hoogste peil van iets meer dan 14,50 meter boven NAP. Het water daalt nu, maar stijgt na woensdag 3 januari vermoedelijk weer naar vergelijkbare hoogte. Drooggevallen uiterwaarden en kades lopen dan weer onder.