Arnhem en omstreken / Gelderse Vallei

De wolf in 2023: recordaantal schademeldingen

In Elspeet werden dit jaar meerdere schapen doodgebeten door de wolf
In Elspeet werden dit jaar meerdere schapen doodgebeten door de wolf © Omroep Gelderland / Pixabay
ARNHEM - Het aantal aanvallen van de wolf op vee is in onze provincie het afgelopen jaar bijna verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van de wolvenrapportage van BIJ12. Vooral schapenhouders waren de dupe. Meer dan tweehonderd schapen werden gedood en de schadevergoedingen lopen al aardig in de papieren.
Op dit moment leven er zeven wolvenparen in Gelderland. Het totale aantal wolven, inclusief welpen, is niet precies bekend, maar dat er meer wolven leven dan vorig jaar is wel duidelijk. In die zin is het ook niet gek dat er meer meldingen zijn binnengekomen van veehouders.
Het grote aantal meldingen leidt er wel toe dat er simpelweg meer onderzocht moet worden. Uitvoeringsorganisatie BIJ12 maakt hierbij gebruik van taxateurs die fysiek het veld in gaan en bekijken wat en hoe groot de schade is. In totaal werden in 2023 zo'n 258 schapen dodelijk gegrepen. Aanvallen op paarden en rundvee kwamen maar zelden voor.

Wolf of hond?

Ook wordt bekeken wat de veehouder heeft gedaan om wolven op afstand te houden. En vindt onderzoek plaats of een aangevallen schaap daadwerkelijk slachtoffer is geworden van een wolf, of dat het om een hond gaat. BIJ12 ziet vooralsnog geen capaciteitsproblemen ontstaan. "Meer meldingen betekent inderdaad meer inzet van taxateurs. In de afspraken is geborgd dat in ieder gebied voldoende dekking is qua taxateurs."
Als je als veehouder toch wordt getroffen door een aanval, heb je recht op een schadevergoeding. BIJ12 benadrukt dat veehouders door de flink toegenomen aantallen niet langer hoeven te wachten op de verwerking van hun melding. Toch blijkt uit de openbare rapportage dat er alleen nog maar schadevergoedingen zijn uitgekeerd bij de meldingen die tot juli van dit jaar zijn gedaan.

Schadebedragen lopen op

Het totaal aan uitgekeerde schadevergoedingen staat dit jaar al op ruim 14.000 euro, maar dat zal waarschijnlijk vele malen hoger worden. Vorig jaar eindigde die teller, met veel minder aanvallen, al op ruim 50.000 euro.
Sinds het ingaan van de regeling is aan veehouders al een totaal van 90.000 euro uitgekeerd ter compensatie van de wolvenaanvallen in Gelderland. Er is vooralsnog geen apart budget voor de afhandeling. Volgens de lopende afspraken draaien de provincies op voor de schade, hoe groot die ook is.

Om te voorkomen dat de komende jaren nog meer schapen gegrepen worden door de wolf, wil de provincie meer maatregelen nemen om vee beter te beschermen. Ook wil de provincie uiteindelijk over kunnen gaan tot afschot van de wolf. Al zijn daar niet alle partijen het over eens. "Afschot is absoluut niet aan de orde", stelt Jan Daenen namens de PvdA.

Zijn collega Arjan Tolkamp van het CDA is wel voorstander van beheer naast de preventieve maatregelen. "Beheer is echt noodzakelijk in de toekomst, Europa heeft dat nu ook gezegd." Na de kerstvakantie staat de wolf bovenaan de agenda in de Provinciale Staten.