Achterhoek

Zorgen bij scholen in Doetinchem over gevaarlijke rotondes

De 'beruchte' rotonde aan de Energieweg in Doetinchem
De 'beruchte' rotonde aan de Energieweg in Doetinchem © Omroep Gelderland
DOETINCHEM - Op de beruchte rotonde in Doetinchem waar in oktober een 14-jarig meisje om het leven kwam, heeft maandagmiddag weer een aanrijding plaatsgevonden. Wethouder Rens Steintjes wil begin 2024 de toekomst van de rotonde onderzoeken, maar grijpt niet direct in. Scholen maken zich ondertussen grote zorgen over de veiligheid van hun leerlingen. "Soms staat de directeur 's ochtends zelf bij de rotonde het verkeer te regelen."
Anderhalve maand geleden overleed een 14-jarige scholier door een ongeval op de rotonde tussen het Zaagmolenpad en de Energieweg. De Fietsersbond voert al jaren actie voor meer veiligheid op de rotonde.
Zo is een andere rotonde op de Energieweg deels afgesloten. Eerder deze maand plaatste de gemeente waarschuwingsborden in de berm. Ook zijn er pijlen op de weg geplaatst. In het verleden is het fietspad zelfs verlegd.

Gemeente neemt geen extra maatregelen

De gemeente Doetinchem is voorlopig niet van plan om naar aanleiding van de aanrijding van maandagmiddag nog meer stappen te ondernemen. Zo laat de gemeente weten deze maand nieuwe borden geplaatst te hebben op alle rotondes waarbij fietsers in twee richtingen mogen oversteken.
"Hiermee verhogen we de attentiewaarde op deze rotondes. Ook maken we de weggebruikers bewust dat je geen voorrang moet nemen, maar moet krijgen", aldus een woordvoerder. "Het idee voor bebording kwam ook vanuit parkmanagement Wijnbergen en een rijschool in onze gemeente."
Een nieuw verkeersbord dat onlangs is geplaatst vlakbij de rotonde
Een nieuw verkeersbord dat onlangs is geplaatst vlakbij de rotonde © Omroep Gelderland

Verkeer verandert

De gemeente benadrukt dat verkeer door de jaren heen verandert. "Dat komt bijvoorbeeld door een verandering in verkeersstromen en vervoersmiddelen met de opkomst van onder andere elektrische auto’s en speed pedelecs." De verkeersrichtlijnen worden daarom ongeveer elke zeven jaar geactualiseerd.
"Zelfs bij een aangepaste weginrichting zijn ongevallen helaas niet te voorkomen. Waar verkeersstromen elkaar kruisen, ontstaan er risico’s. De weggebruiker en de wegbeheerder hebben samen de verantwoordelijkheid voor een veilige deelname van iedereen aan het verkeer."
De incidenten hebben een grote impact op de inwoners van onze gemeente
Raadslid Harry Bosman van de SP
"Bij alle verkeersmaatregelen die wij nemen, houden we ons aan de landelijke richtlijnen." Ook voert de gemeente aanvullend onderzoek uit. "Zo staat onderzoek naar de doorstroming van het verkeer op de Bedrijvenweg en Energieweg opgenomen in het Mobiliteitsplan Doetinchem 2036, dat begin volgend jaar op de agenda van de gemeenteraad staat."

Politiek wil actie zien

Raadslid Harry Bosman van de SP wil meer actie zien van de gemeente. "De incidenten hebben een grote impact op de inwoners van onze gemeente", aldus Bosman. "Mensen vragen zich af of de genomen maatregelen wel voldoende zijn." Zo stelt Bosman voor om drempels te leggen op het fietspad om de snelheid eruit te halen.
Wethouder Steintjes wil eerst onderzoek laten doen door verkeersexperts. "Ik kan niet staven of deze maatregel gaat helpen of niet", zegt Steintjes. "Dit is wel de afdeling glad ijs."

Ouders maken zich zorgen over hun kinderen

"Het is al langer duidelijk dat deze rotonde een gevaarlijke verkeerssituatie is", concludeert Louise Beernink, rector van het Houtkamp College. Ook haar leerlingen passeren dagelijks de beruchte rotonde aan de Energieweg. "Vanzelfsprekend heb ik zorgen over deze verkeerssituatie."
Maar Beernink maakt zich ook zorgen om de veiligheid van haar leerlingen bij andere verkeerssituaties in Doetinchem. Zo wil Beernink graag dat er een extra zebrapad komt aan de Kruisbergseweg, waar het Houtkamp College aan ligt.

Directeur die het verkeer regelt

Het onderwerp leeft op de middelbare school vooral onder de collega's. "Maar ik heb vorige week ook een vergadering met de medezeggenschapsraad gehad waarin ouders hun zorgen uitten over de verkeersveiligheid. Verder weet ik dat Hans Baan, directeur van het Metzo College, al jaren bezig is met de veiligheid van zijn leerlingen. Soms staat hij 's ochtends zelf bij de rotonde om het verkeer te regelen."
Alles wat gedaan kan worden om de rotonde in kwestie veiliger te maken, moet worden gedaan.
Louise Beerink, rector Houtkamp College
Maar de rector heeft ook begrip voor de gemeente Doetinchem. "De gemeente moet met allerlei zaken rekening houden bij het inrichten van de verkeerssituaties, bijvoorbeeld met het ambulanceverkeer van en naar het ziekenhuis."

Onderzoek afwachten

Het Graafschap College, locatie Maria Montessoristraat, en het Metzo College laten weten geen reactie te willen geven. "Wij delen in zijn algemeenheid de zorgen rondom verkeersveiligheid van leerlingen die naar de Doetinchemse scholen gaan. Wij weten dat de gemeente bezig is om te kijken naar de verkeerssituatie en willen de uitkomsten hiervan eerst afwachten", stelt de tijdelijke directeur van het Metzo College Richard Benneker.