Gelderse Vallei

Weinig mensen vinden Jezus nog inspirerend: 'Jammer, maar niet verrassend'

Afbeelding Jezus in glas in lood van kerk
Afbeelding Jezus in glas in lood van kerk © Pixabay
Vier jij met Kerstmis de geboorte van Jezus? Die kans is klein. Uit onderzoek van de EO blijkt dat nog maar 22 procent van de Nederlanders geïnspireerd wordt door Jezus. "We leven in een land waarbij het begint te lijken alsof we geen christenen meer nodig hebben", reageert Berend van de Weert van de Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen op dit nieuws.
In 2033 bestaat het christendom tweeduizend jaar. In aanloop hiernaar heeft DataIM in opdracht van de EO onderzoek uitgevoerd naar de mening van 1546 Nederlanders over het christendom en Jezus. Daaruit blijkt dat een vijfde van de jongeren het christendom nog belangrijk vindt, terwijl dat onder ouderen voor bijna een derde geldt. Slechts één op de vijf Nederlanders vindt Jezus nog relevant in hun persoonlijk leven.
"Ik had liever gezien dat de uitslag vijf van de vijf was", reageert een woordvoerder van de Hervormde Gemeente Ederveen.
"Het is een bevestiging van een trend/beweging die wel al heel lang te zien is", zegt predikant Swager van de gereformeerde Kerk Doornspijk. "In die zin verbaast het mij niet, maar het is wel jammer."
Van de Weerd reageert 'bedroefd' op de uitslag. "We leven in een land waarbij het begint te lijken alsof we geen christenen meer nodig hebben, terwijl we Hem juist wél nodig hebben. Christus heb je nodig om zalig te worden. Er is een gevolg als mensen dat niet doen. Ook in mijn eigen omgeving zijn er mensen die ik lief heb en die helaas Christus niet volgen. Het enige wat ik kan doen is voor hen bidden."
Toch is Van de Weerd niet verbaasd over de uitslag van het onderzoek. "Het is geen verrassing. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze overheid, wat daar voor een beleid wordt gevoerd. Grotendeels wordt de wetgeving niet meer getoetst aan de Bijbel. Dat vind ik jammer."

Inspiratie

Verder blijkt uit het onderzoek dat nog maar 65 procent van de mensen die zichzelf omschrijft als christen, inspiratie vindt bij Jezus. "'Inspiratie' staat ver van me weg", zegt de woordvoerder van de Hervormde Gemeente Ederveen. "De Bijbel spreekt over het geloof. Je bent als gelovige geloofsgetrouw. Een inspiratie is meer van 'dat is interessant' en dan kan je er zelf voor kiezen wat je ermee doet. Bij het geloof gaan mensen ernaar handelen."
Dominee Swager uit is ervan overtuigd dat de meeste aanhangers van de Gereformeerde Kerk in Doornspijk nog wel de relevantie van Christus zien. "We hebben het onderzoek nog niet besproken, maar de meeste mensen vinden Jezus wel degelijk relevant. Dat is wat ik dagelijks hoor in de kerk. Ongetwijfeld zullen er ook mensen lid zijn van kerk die niet dagelijks in hun leven de relevantie van Jezus voelen."
Volgens Swager zou het goed zijn als Nederlanders zich wat meer met Jezus bezighouden. "In de eerste plaats is het goed voor de band met God. Hij geeft heil aan de mensen. Vanuit dat kunnen we de heil met elkaar handen en voeten geven. Als we liefde van God ontvangen, kunnen we die doorgeven." Zelf ziet de predikant Jezus niet als inspiratie. Sterker nog, "Jezus is naar mij toegekomen."