Rivierengebied / Gelderse Vallei

Steeds meer en langere files in Gelderland, hoe kan dat?

Files op archiefbeeld.
Files op archiefbeeld. © ANP
WAARDENBURG/BARNEVELD - Het fileprobleem in Gelderland blijft maar toenemen. Op snelwegen stonden automobilisten vaker en ook langer in de file, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen, waaronder Omroep Gelderland. De files in Gelderland in 2023 nam ten opzichte van een jaar eerder met 23 procent toe.
Er waren in Gelderland vorig jaar zo'n 58.000 files. In de avondspits stond het het vaakst vast. De meest voorkomende oorzaak van stilstaan was drukte op de weg.

Grote stijging op A2

Op de A2 tussen het knooppunt Deil en de grens met Noord-Brabant steeg de filezwaarte (het aantal kilometers file maal de duur in minuten) zelfs met 45 procent ten opzichte van een jaar eerder, berekende Omroep Gelderland.
Dat traject zou aangepakt worden, maar minister Harbers van Infrastructuur trok afgelopen zomer de stekker uit veel geplande projecten. Er was een tekort aan geld, bouwvakkers en stikstofruimte. De middelen die er waren, werden nu gebruikt voor het onderhouden van bestaande wegen en bruggen. "Natuurlijk is dat ook belangrijk, maar daarmee zijn de dagelijkse files op de A2 tussen Deil en Vught, één van de belangrijkste noord-zuidverbindingen van ons land, niet opgelost", reageert wethouder Jacoline Hartman van West Betuwe.
De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en West Betuwe proberen het fileprobleem op de A2 al lang op de politieke agenda te zetten. Volgens wethouder Hartman van zijn de gemeenten geschrokken van de toename. "De cijfers liegen er niet om."

Alleen maar meer files

Mobiliteitsdeskundige Mark Hecker van adviesbureau Sweco ziet ook dat het op de A2 het laatste jaar drukker is geworden. "Het is de verbinding tussen Noord-Brabant en de noordelijke randstad en daarmee voor veel doorgaand verkeer een belangrijke route", zegt hij.
Volgens Hecker neemt de fileproblematiek de komende jaren alleen maar toe. "De basis van vraag naar mobiliteit is groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen", legt hij uit. De groei van het aantal inwoners hangt samen met de woningen die gebouwd worden in de regio. Met name op de Veluwe groeit de economie, berekende het CBS onlangs. Hecker verwacht dat de mobiliteit tot 2040 blijft groeien.

Fiets en trein

Blijven we dan tot 2040 in de file staan? Meer asfalt is volgens de mobiliteitsdeskundige niet de oplossing. "Alleen extra asfalt helpt op de langere termijn niet om het fileprobleem op te lossen: meer capaciteit leidt ook snel tot meer gebruik", verklaart hij. Hij is van mening dat het hele verkeerssysteem benut moet worden. "Binnen Gelderland is de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in snelfietsroutes", geeft hij als voorbeeld. Daarnaast moet er goed naar het openbaar vervoer worden gekeken.
"Wellicht een goed voornemen voor het nieuwe jaar: laat de auto vaker staan en verken de mogelijkheden van de fiets en trein", adviseert hij.

Verantwoording

De redactie van Omroep Gelderland bekeek filegegevens die Rijkswaterstaat bijhoudt. Bij de analyse zijn gegevens gebruikt die bijgewerkt zijn tot 15 december 2023. Alleen Rijkswegen zijn meegenomen. Files op N-wegen zijn om praktische redenen buiten beschouwing gelaten. In deze publicatie zijn files meegenomen als een file gedeeltelijk of helemaal in Gelderland stond.