Achterhoek

Zonnepanelen welkom in historisch Doesburg

Blik op Doesburg vanuit kerktoren
Blik op Doesburg vanuit kerktoren © Sylvia Willems
DOESBURG - Het wordt makkelijker om zonnepanelen te leggen op de daken van huizen in de historische binnenstad van Doesburg. Daarvoor worden de regels verruimd.
Doesburg wil in het historische centrum zonnepanelen leggen, omdat de stad in 2050 energieneutraal wil zijn. Tegelijkertijd maakt de beschermde status van de binnenstad en monumenten dit ingewikkeld. De regels worden daarom eenvoudiger. Ook wordt gekeken of het proces van vergunningverlening makkelijker kan en de kosten omlaag kunnen.
Voor de bewoners van de binnenstad is het besluit goed nieuws. Veel bewoners hebben interesse in het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren. Met soepelere regels kunnen meer mensen aan de slag met zonne-energie.

Dakvlakkenkaart

Een belangrijk nieuw onderdeel is een zogeheten dakvlakkenkaart. Op deze kaart is per dakvlak aangegeven of het in principe mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen. Het huidige beleid gaat uit van een verbod bij jarenvijftigwoningen. In de dakvlakkenkaart is deze grens grotendeels verlegd naar de jarendertigwoningen. Bij recente bouwwerken aan de randen van het Rijksbeschermd stadsgezicht worden ook zonnepanelen aan de voorzijde toegestaan.

Dak De Waag en Stadhuis blijven leeg

De verruiming van de regels geldt niet voor alle gebouwen. Zo zijn de daken van het Arsenaal, de Martinikerk, het Stadhuis, de Waag en de Gasthuiskerk volledig uitgesloten vanwege de hoge cultuurhistorische waarden. Dit omdat Doesburg bekendstaat om de karakteristieke oude binnenstad. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Adviescommissie Cultuurhistorie (AC), die toezien op cultureel erfgoed, hebben beiden ingestemd met de nieuwe regels.