Rijk van Nijmegen

10.000 extra woningen in Nijmegen weer stap dichterbij

Wethouder John Brom geeft het belang van de Winkelsteeg aan voor de Nijmeegse economie.
Wethouder John Brom geeft het belang van de Winkelsteeg aan voor de Nijmeegse economie. © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - Nijmegen gaat de strijd met het woningtekort volop aan. Vooral in de Winkelsteeg. Dinsdag is het bestemmingsplan voor Kanaalknoop Zuid binnen dit gebied vastgesteld. Dit project focust op het gebied rond de sportvelden, dichtbij het Maas-Waalkanaal en de Winkelsteegseweg. Met het bestemmingsplan voor Kanaalknoop Zuid worden 1.200 woningen en ongeveer 30.000 m2 aan bedrijven en voorzieningen mogelijk gemaakt.
De gemeente wil de komende 20 jaar 10.000 woningen bouwen binnen de stadsgrenzen en zorgen voor 10.000 extra banen. Winkelsteeg speelt een belangrijke rol in deze ambitie. De ontwikkeling van Winkelsteeg moet ook zorgen voor een betere verbinding van de stadswijken Dukenburg en Lindenholt met de rest van Nijmegen.

Wonen en werken

In het hele deelgebied Kanaalknoop (noord en zuid samen) komen ongeveer vierduizend woningen en komt er ruimte voor bedrijven. Betaalbare woningen en goede bereikbaarheid is het uitgangspunt in de plannen. Bij de koopwoningen gaat het om betaalbare appartementen, waarvan een groot deel binnen het sociale segment.
Je kunt er straks sporten, er komen winkels en er komt zo’n vijftienhonderd vierkante meter aan horeca (circa 1.500 m2). Ook komen er maatschappelijke voorzieningen zoals paramedische zorg en een wijkontmoetingspunt. ‘En natuurlijk wordt er ook veel groen toegevoegd aan het gebied waardoor er een prettig leefklimaat ontstaat’ zo licht het stadsbestuur toe. “Daarnaast willen we toe naar andere vormen van vervoer waarbij we het gebruik van de fiets en het ov aanmoedigen, en staat de auto op afstand in gebouwde parkeervoorzieningen.”

Wethouder: "Ook belangrijk voor economie"

Noël Vergunst, wethouder Stedelijke Ontwikkeling is enthousiast over de nieuwe stap die belangrijk is in de ambitie van 10.000 woningen en 10.000 extra banen in de komende de komende twintig jaar. Vergunst: “Het wordt een wijk met ruimte voor ontmoeten, bewegen en ontspanning. Een levendig gebied midden in de stad en langs het kanaal dat klaar is voor de toekomst.” Wethouder John Brom (economie) voegt toe dat de ontwikkeling van de Winkelsteeg drieduizend nieuwe banen voor Nijmegen oplevert.
Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. In deze periode kunnen mensen erop reageren door een zienswijze in te dienen. Na afloop van deze periode verwerkt de gemeente de mogelijke zienswijzen in een nota van beantwoording. De stukken gaan daarna ter vaststelling naar het college van B en W en naar de gemeenteraad. De raad neemt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 een besluit over de plannen.