Arnhem en omstreken / Rivierengebied

Er komt veel rivierwater aan, kades lopen onder

Het water in de Waal bij Nijmegen.
Het water in de Waal bij Nijmegen. © ANP
ARNHEM - Waterschap Rivierenland neemt maatregelen tegen overlast vanwege de hoge waterstand. Die is in de grote rivieren snel aan het stijgen door de afvoer van smelt- en regenwater uit het stroomgebied van de Rijn in Zwitserland en Duitsland.
Rijkswaterstaat verwacht dat de piek maandag wordt bereikt. Het water komt dan ongeveer een halve meter hoger te staan dan tijdens de hoogwaterpiek in november.
De rivierkades in onder meer Arnhem, Nijmegen en Tiel lopen onder. Waterbeheerder Rijkswaterstaat verwacht vanaf het weekeinde verhoogde waterstanden, waardoor uiterwaarden, zomerkades en buitenpolders onderlopen.
Waterschap Rivierenland heeft het drijvende gemaal De Pannerling bij Doornenburg weer weggesleept naar Arnhem. Dat gemaal ligt op de plek waar de Linge begint vanuit de Rijntak Pannerdensch Kanaal en zou de waterafvoer hinderen. Het schap is bezig met de bouw van een nieuw gemaal op dezelfde plek. Het bouwterrein is maandag voor de tweede keer in dit hoogwaterseizoen ontruimd, want het zal onderlopen.
Het waterschap zegt dat meer zomerkades overstromen dan bij het verhoogde water vorige maand.

Piek maandag verwacht

De Rijn staat hoger dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. De piek van de nieuwe hoogwatergolf wordt maandag 18 december verwacht, maar haalt bij Lobith de 14 meter boven NAP net niet, denkt Rivierenland.
De hoogwatergolf wordt wel een halve meter hoger dan die van eind november. Op de Maas zijn de waterstanden ook licht verhoogd, door een afvoer van circa 700 kubieke meter per seconde.

Kwelwater

Sloten worden op winterpeil gehouden, meldt het waterschap. Neerslag wordt niet door de bodem opgenomen en belandt snel in sloten. Daar komt kwel bij van het hoogwater op de rivier. Kwel is grondwater dat onder druk van de hoge rivierstand binnendijks omhoog komt.
Uiteindelijk leidt dit tot tot plassen op de velden. In de Ooijpolder, waar kwel altijd als eerste optreedt, pompt het Hollands-Duits gemaal al regelmatig.