Liemers / Rijk van Nijmegen

Nieuwe hoogwatergolf, nóg hoger dan de vorige

Hoog water in de Rijn.
Hoog water in de Rijn. © Laurens Tijink.
LOBITH - De waterstand in de grote rivieren gaat vanaf maandag weer flink stijgen, zegt Rijkswaterstaat. In november steeg het water al naar ruim 13 meter boven het NAP in de Rijn bij Lobith. Vóór kerst komt daar zelfs nog een schepje bovenop: de piek is naar verwachting 14,5 meter op 18 december.
De afvoer van de rivier is al weken hoog. Dat komt doordat het niet alleen in Nederland, maar in het hele stroomgebied van de Rijn veel heeft geregend. Vanaf maandag komt daar water van smeltende sneeuw uit Duitsland bij. Daardoor zet de stijging in.
Later in de week komt daar dan weer het water uit de Duitse zijrivieren bij en komt de waterstand op 14 december op 13 meter. Vanaf dat moment is er sprake van verhoogd water. Dan lopen de uiterwaarden en lage kades onder water. Boeren en natuurbeheerders moeten dan hun vee uit die laaggelegen gebieden weghalen.

Verhoogd water

Die stijging zet verder door wanneer het smeltwater uit Zwitserland de Nederlandse grens bereikt. Dit gebeurt in het weekend van 16 december, waardoor er op 18 december een piek van 14,5 meter wordt bereikt. Opnieuw zullen uiterwaarden en lage kades onder water lopen en moet het vee worden verplaatst.
Ook zullen de waterschappen verschillende maatregelen nemen, maar wat deze zijn is nog niet bekend. Als het water 15 meter boven NAP komt, is er sprake van hoog water. Rijkswaterstaat verwacht echter niet dat het water tot boven die grens zal stijgen.