Rivierengebied / Noord-Veluwe

Dorp baalt: buslijn 46 verdwijnt ondanks petitie

De inwoners zien bus 46 verdwijnen uit Erichem.
De inwoners zien bus 46 verdwijnen uit Erichem. © Omroep Gelderland
ERICHEM - Grote teleurstelling bij de inwoners van het Betuwse Erichem: vanaf maandag rijdt de bus tussen Tiel en Culemborg niet meer door hun dorp. Maandag begint de nieuwe dienstregeling en pakt de bus een route over de provinciale weg, de N834. Erichem komt daarmee te vervallen als halte richting Culemborg.
Honderden mensen tekenden een petitie om de beslissing terug te draaien, maar de provincie houdt vast aan de nieuwe route.
Volgens de provincie is zo voor de reizigers, veelal scholieren, studenten en forensen, de aansluiting op de trein in Tiel en Culemborg beter gegarandeerd. "Reizigers vanuit Erichem kunnen met de haltetaxi vanaf de nieuwe halte Kerk een rit bestellen naar de dichtstbijzijnde halte", geeft de provincie aan.

Noodkreet

De bushaltes in het dorp worden opgeheven en de dichtstbijzijnde haltes liggen dan langs de provinciale weg. Een 'kleine wijziging' volgens Arriva, maar de inwoners van Erichem denken daar anders over. "Dit heeft voor de inwoners grote effecten voor het naar school gaan, boodschappen doen, naar het werk gaan en familie- of ziekenhuisbezoek", luidt hun noodkreet.
"We waren ook graag eerder geïnformeerd", zegt Miny Krijgsman, die één van de initiatiefnemers is van de petitie. "Nu hoorden we pas op 21 november dat de bus niet meer ons dorp aandoet. We konden daarom ook niet eerder in actie komen."

Petitie overhandigd, wat nu?

Gedeputeerde Klaas Ruitenberg nam de petitie vrijdag in ontvangst. Hij zei daarbij dat hij het verdriet van Erichem over de verdwijnende buslijn begrijpt. "Er zijn zeshonderd mensen die het heel erg vinden. Toch maken per dag slechts drie mensen gebruik van de buslijn. Dat is niet rendabel", aldus Ruitenberg. Hij constateert dat Arriva liever investeert in sneller openbaar vervoer, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Dat vindt de provincie ook heel belangrijk, weet de gedeputeerde.
Of de petitie iets verandert? Daarop antwoord hij ontkennend. "Het besluit is genomen en goedgekeurd. Als provincie kijken we wel naar oplossingen voor het leed dat mogelijk nu wordt veroorzaakt, zoals een andere halte", zegt Ruitenberg.

'We leggen ons er niet bij neer'

Ook het gemeentebestuur van Buren, waar Erichem bij hoort, werd onaangenaam verrast toen ze hoorde dat de haltes in Erichem geschrapt worden. "We zijn dit voorjaar door de provincie en Arriva benaderd, omdat de aansluiting van de bus op de trein niet goed was. We wilden meewerken aan aanpassingen, maar vinden wel dat reizigers hun fiets moeten kunnen stallen bij bushaltes en dat er een veilige oversteek mogelijk is", zegt wethouder Pieter Neven van de gemeente Buren.
"Daarna hoorden we niets meer, er is helemaal niet gecommuniceerd. We zijn voor een voldongen feit gesteld. De haltetaxi die de provincie en Arriva nu aandragen, is volgens ons geen oplossing. Erichem is zwaar gedupeerd, het is een ernstige achteruitgang van de bereikbaarheid. We gaan de provincie vragen om de bus weer door Erichem te laten rijden."
Dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. De provincie heeft onderzocht of een tijdelijke halte op de N834 dichter bij de kom van Erichem een optie is, maar dit leidt volgens een woordvoerder van de provincie tot risico’s voor de verkeersveiligheid. "Ook zijn de kosten van een tijdelijke halte te hoog voor het aantal mensen dat gemiddeld vanuit Erichem instapt." Dat zouden ongeveer drie reizigers per dag zijn.
Naar aanleiding van de petitie hebben de provincie en de gemeente nog eens overlegd. De provincie heeft excuses gemaakt dat de uitkomst van het onderzoek niet is gedeeld en dat de gemeente overvallen is door de nieuwe dienstregeling. De provincie heeft wel toegezegd dat er bij het onderzoek naar groot onderhoud van de provinciale weg in 2025 gekeken wordt of er een extra halte, dichter bij het dorp, kan komen.

Ook verbeteringen

Teleurstelling in de Betuwe, maar volgens de provincie gaan veel bus- en treinreizigers in Gelderland er bij de invoering van de nieuwe dienstregeling op vooruit: "Een mooi voorbeeld van tijdswinst is de busverbinding tussen Winterswijk en Enschede. Veel studenten en forensen reizen vanuit de Achterhoek naar bedrijven en de Enschedese campus. Dankzij een overstapvrije verbinding boeken zij vanaf 10 december een tijdswinst van 20 minuten."
Op de Veluwe komen er nieuwe snelle buslijnen, daar waar geen treinverbinding is. Deze bussen gaan onder meer rijden tussen Apeldoorn en Zwolle en tussen Harderwijk en Apeldoorn.