Rijk van Nijmegen

Luchtkwaliteit Nijmegen gaat vooruit maar kan nog veel beter

Nijmegen vanaf Lentse kant
Nijmegen vanaf Lentse kant © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - De luchtkwaliteit van Nijmegen gaat langzaam vooruit maar er is nog voldoende werk aan de winkel. De wettelijke grenswaarden voor fijnstof, benzeen en stikstofdioxide worden nergens overschreden, maar ‘ook onder de wettelijke grenswaarde valt er nog voldoende gezondheidswinst te behalen’, zegt de gemeente. De nieuwe advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zullen ook in 2030 nog niet gehaald worden.
Uit de jaarrapportage van de gemeente Nijmegen blijkt dat verkeer, binnenvaart en huishoudens de grootste bronnen van luchtvervuiling binnen Nijmegen zijn. De bijdrage van industrie is in vergelijking hiermee relatief beperkt. Hierdoor is er weinig verschil in luchtkwaliteit tussen de wijken in Nijmegen.

Last van Ruhrgebied

Er was een dalende trend van luchtverontreinigende concentraties in Nijmegen, maar sinds 2020 gaat die daling minder snel. Dat komt overeen met het landelijk beeld. Nijmegen heeft in vergelijking met andere steden wel meer last van vervuiling van over de grens, voornamelijk vanuit het Ruhrgebied. Door die invloed is samenwerking op regionaal, provinciaal en Europees niveau nodig om de doelen te halen van het Schone Lucht Akkoord dat Nijmegen mede heeft ondertekend.
Het onderzoeksrapport Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat er mede kwam naar aanleiding van overschrijdingen bij asfaltproducent APN, heeft geleid tot een fors aantal verbeteracties voor de luchtkwaliteit in Nijmegen, zo zegt het college.

Nieuwe normen WHO niet gehaald

De gemeente Nijmegen ligt naar eigen zeggen op koers om toe te werken naar de voorgestelde nieuwe grenswaarden van de Europese Unie. Maar het college zegt wel: ”De nieuwe WHO-advieswaarden van 2021 worden momenteel niet behaald, ook niet in de scenario berekeningen voor 2030.” Volgens wethouder Tobias van Elferen kunnen deze eisen op dit moment nergens in Noord-Europa gehaald worden. Van Elferen: “Maar we willen wel toewerken naar de eisen die op dit moment in het Europese parlement worden vastgesteld.”
De in 2016 afgesproken Roetreductienorm van 40 procent wordt wel gehaald bij de Graafseweg waar veel verkeer rijdt. Maar op een plek met weinig verkeer zoals in de wijk Bottendaal wordt de norm niet volledig gehaald. Als verklaring zegt het college dat de gemeente doorgaans minder invloed heeft op ‘achtergrondconcentraties’ dan op plekken met veel verkeer.

Meer elektrische auto's

Het aantal hybride- en elektrische auto’s neemt in Nijmegen ook gestaag toe. En de stijging van het aantal auto’s per huishoudens gaat vanaf 2022 wat minder hard. Door de subsidieregeling voor vervanging of sloop van oude brom- en snorfietsen zijn er hiervan meer dan vierhonderd van de weg gehaald. Er komen ook nieuwe milieuzones voor brom- en snorfietsen van vóór 2011 en vanaf 2028 komen er voor de hele bebouwde kom van Nijmegen en Lent Zero Emissie zones.
Een belangrijke bijdrage aan schonere lucht is verder de omslag naar elektrisch vervoer bij logistieke diensten en het gebruik van groene stroom voor cruiseschepen die aanmeren aan de Waalkade. Daarnaast komt er een laadstation van batterijcontainers met groene stroom vanuit de windmolens op het ENGIE-terrein. Hierdoor kunnen binnenvaartschepen emissie loos varen. Ook wordt er meer vrachtvervoer over de weg vervangen door vervoer over water. Dit is relevant omdat vervoer over water per kilo vrachtvervoer beter is voor zowel de luchtkwaliteit als het klimaat, zo zegt het college.

Uitkopen APN belangrijke stap

Het uitkopen van asfaltproducent APN ziet het college als een belangrijke mijpaal. Ook maatregelen om houtstook te beperken zijn belangrijk zoals de subsidieregeling voor het verwijderen van het rookkanaal. Nijmegen onderzoekt nog of stoken in de toekomst helemaal verboden kan worden.